Ви знаходитеся: Домашня Робота зі звуками Робота зі звуками. Логопедичні відео-ігри

Робота зі звуками. Логопедичні відео-ігри

Корекція звуків

Дана стаття розглядає основні положення застосування телеприсутності у логопедичній практиці. Ви дізнаєтесь як телеприсутність логопеда використовується в корекції дитячого мовлення та при роботі з дитиною онлайн. Опануєте практичні навички роботи зі звуками на простих прикладах. Відкриєте секрети усунення порушень дитячого мовлення в домашніх умовах. Ознайомитесь з ігровою методикою постановки звуків з допомогою дидактичних презентації. Насправді усунути вади мовлення дуже просто. В логопедичній роботі з дитиною достатньо приділяти по 20-30 хв. на кожен проблемний звук і результат перевершить ваші очікування. З допомогою медійних матеріалів, логопедичних ігр, дидактичних презентацій та онлайн консультацій логопеда робота з дитиною перетворюється на захоплюючий квест. А нагородою за проходження усіх ігрових етапів буде бездоганна вимова і зразкове висловлювання.

 

Не секрет, що дітей дошкільного віку в наш час складно ізолювати від компютера смартфона чи яскравої передачі по телевізору. В той час коли батьки зайняті домашньою роботою, випадкові звуки з телевізора та компютера не завжди сприяють правильному розвитку дитини. В такому випадку дитина сприймаючи  інформацію біля екрану, просто пригнічує і без того слабкий мовний центр. Крмп"ютерні ігри та відео-ігри з розважальним сюжетом постійно притуплюють дитячий розвиток. Це призводить до зародження різного виду порушень. Що з цим робити? Телевізор та домашній комп"ютер повноцінний член нашої сімї! Не переймайтесь вихід є.  За умов стрімкого розвитку можливостей інтернету ви маєте шанс перетворити  бездумно проведений час біля комп"ютерного монітору на розумну гру, яка принесе користь вашій дитині, а логопеди з логопедичної онлайн служби забезпечуть ефективний розвиток  мовного центру та кори головного мозку. Ви скажете добре, а що робити якщо дитина не може висловлюватись, дитина не вимовляє звук чи кілька звуків одразу? Хай так, зараз ми розглянемо  практичну частину застосування ефекту телеприсутності логопеда. У онлайн  корекції  основних дитячих порушень є незначні відмінності, та послідовність роботи з проблемними звуками незмінна. Згідно  положень традиційної логопедичної практики корекція фонетичних порушень проводиться послідовно в чотири етапи. Онлайн корекція теоретично не відрізняється. Зпершу логопеди з логопедичної онлайн служби проводять послідовну підготовку артикуляційного апарату дитини-логопата. На цьому етапі телеприсутність  логопеда забезпечуюється з допомогою відео-конференції сайту логопедичної онлайн служби. Другою невідємною складовою логопедичного онлайн заняття є забезпечення логопедом коректологом практичних відеоматеріалів. В ігротеці логопедичної онлайн служби є все для логопедичного заняття в онлайні.  Відеопостановка будьякого проблемного звуку проходить в ігровій формі. І практика показала що саме ігрова методика викладення матеріалів забезпечує найкращий ефект розвитку мовлення. Учбово-методичний комплекс ігр-вправ логопедичної онлайн служби гарантовано забезпечить вашій дитині порив до онлайн навчання. Автоматизація та диференціація проблемних звуків за умов телеприсутності логопеда коректолога перетвориться у цікаву гру фіналом якої буде мовлення без дифектів

Дитина до вступу в школу має обов"язково опанувати рідну мову, засвоїти її літературні норми,фонеми, та культуру усного мовлення і спілкування. З практичного погляду логопедів  з логопедичної онлайн служби останній етап нормального формування первинних вимовних умінь і навичок дитини -дошкільний вік. Це вік від 3-х до 5-ти років.

З різних причин своєчасне і правильне протікання процесу мовленнєвого розвитку дитини може бути порушене. Тому необхідно потурбуватися про правильне формування дитячої вимови та своєчасно попереджувати і виправляти її відхилення від загальноприйнятих норм.

Система корекційної роботи з дітьми-логопатами

Найпоширенішими вадами мовлення дітей дошкільного віку є порушення звуковимови. Система корекції цих порушень за умов телеприсутності логопеда полягає в чіткій послідовності етапів роботи, згідно основних положень логопедичної онлайн служби.

Модель етапів корекції фонетичних порушень у дітей

Підготовка артикуляційного апарату до постановки звуків
Постановка звуків
Автоматизація звуків у складах
Автоматизація звуків у словах
Автоматизація звуків у словосполученнях
Автоматизація звуків у реченнях
Автоматизація звуків у зв'язному мовленні
Диференціація звуків (при необхідності)

Підготовка артикуляційного апарату

Одним із перших етапів корекції фонетичних порушень у дітей-логопатів є підготовка артикуляційного апарату до постановки звуків та розвиток артикуляційної моторики. Зупинимося на цьому детальніше. Метою підготовчого етапу є вироблення дитиною повноцінних рухів органів артикуляції, які необхідні для правильної вимови звуків. Артикуляційні вправи проводяться в ігровій та цікавій формі, сучасне покоління дітей-логопатів залюбки займаються по інтерактивним сюжетним карткам та логопедичним відео - презентаціям які супроводжуються вправами або невеликими логопедичними віршиками.

Традиційні дидактичні вправи, що повторюються безліч разів вже не цікавлять дітей-логопатів одноманітні логопедичні заняття швидко набридають дітям-логопатам, вони втомлюються та роззосереджуються. Тому доцільно добирати логопедичні ігри-вправи з умовною назвою. Спробуйте узагальнювати свої заняття з дитиною. Комбінуйте логопедичні заняття з розвиваючими іграми та пізнавальними вправи, а комплекс учбово-методичних заходів об'єднайте в казку про веселого Язичка чи персонаж з улюбленої компютерної гри. Логопедична онлайн служба практикує логопедичні відео - презентації та вправи для заняття з дітьми різного віку. В навчанні дітей сучасного покоління відео інформація займає невідємну частину альтернативного методу у здобутті знань різних напрямків. Крім того логопедичні відео заняття практичніші і дешевші звичайних. В ігротеці логопедичної онлайн служби налічуєтся більше 50 логопедичних відео-вправ та презентацій для заняття з дітьми-логопатами в-онлайні. Телеприсутність у відео навчанні суттєво підвищує загальний інтерес до корекційно-індивідуальних онлайн занять. Стимулює позитивний емоційний настрій у дітей-логопатів. Підвищує здатність дітей автоматизувати здобуті навички та уміння і. І найважливіше! Економить ваш час і гроші. У вас зникає потреба кожного разу вести свою дитину на логопедичні заняття достатньо лише обрати логопеда по замовленню

Основні правила проведення логопедичних заходів

 1. Артикуляційні вправи повинні проводитися щоденно, відео-корекція протягом 5 хв (доцільно використовувати пісочний годинник).
 2. Кожну побачену вправу дитина повинна повторювати 5-10 разів.
 3. Наприкінці кожної виконаної вправи органи мовленнєвого апарату повинні повернутися у вихідне положення.
 4. Під час роботи в онлайі потрібно стежити за тим, щоб у дитини працювали лише ті м'язи, що тренуються у даній вправі. Шия і плечі повинні бути ненапруженими.
 5. Під час виконання вправи в онлайні доцільно використовувати свою долоню та долоню дитини для імітації рухів язика.
 6. Кожну вправу логопеда, дитина повинна виконувати повільно, ритмічно й чітко, рахуючи подумки або під лічбу логопеда.
 7. Відео гімнастика не повинна набридати дитині та спричиняти її перевтомлення тривалої вібрації кінчика язика з механічною допомогою (шпателем, зондом, вказівним пальцем дитини тощо) під слуховим, зоровим і тактильно-вібраційним контролем дитини, бо кінчик язика не бере участі в артикуляції, відтягнутий у глибину ротової порожнини, а м'яке піднебіння не закриває прохід у ротову порожнину.

Постановка звуків

Процес постановки кожного проблемного звуку - своєрідний, його повинен проводити фахівць (логопед).

Загально прийнятими способами постановки звука є постановка за наслідуваням, із механічною допомогою, змішаним способом.

Автоматизація звуків

Процес автоматизації звука полягає в тренувальних відео вправах на спеціально підібраному відео матеріалі, простому за фонетичним складом. Автоматизація поставленого звука має проводитися в чіткій послідовності:

 • відеоавтоматизація звука в складах (прямих, обернених, відкритих, закритих, зі збігом приголосних);
 • відеоавтоматизація звука в словах простої складової структури (на початку слова перед голосним, в кінці та всередині слова);
 • відеоавтоматизація звука в чистомовках, віршах тощо;
 • відеоавтоматизація звука в простих, простих поширених і складних реченнях, текстах.

Для відеоавтоматизації викликаного і поставленого звука використовують прийоми відображеного повторення, самостійного називання слів за малюнком, корисні творчі відео вправи на пошук слів із заданим звуком і вільним переходом до спонтанного мовлення. При відеоавтоматизації, як правило, беруть один звук, проте можливо вводити і два звуки, якщо вони артикуляційно протилежні.

Відеоавтоматизація (первинна) викликаного звука відбувається в різних формах відображеної вимови: у складах, словах, у словосполученнях, реченнях. Відображене мовлення - це повторна вимова слів або речень услід за ким-небудь. На етапі первинної відеоавтоматизації необхідна акцентована (навмисно наголошена) вимова викликаного звука і логопедом, і дитиною.

Відеоавтоматизація викликаного звука як перехід до самос¬тійної вимови може відбуватися в різних формах заученого мовлення, а саме: чистомовках, загадках-римовках, віршах, казках, розповідях. Заучене мовлення передбачає дослівне повторення, без відхилень від зразка, й необхідну акцентовану вимову викликаного звука і дорослим, і дитиною.

Далі відеоавтоматизація може здійснюватися без акцентованої вимови викликаного звука. Інколи корисні відео ігри-вправи на виправлення неправильної вимови, якої свідомо припустився логопед у словах, словосполученнях і реченнях. Перед вправами необхідно попередити дитину про те, що дорослий говоритиме як правильно, так і неправильно. Без подібної установки дитині психологічно важко сприймати й виправляти помилки дорослого.

Відеоавтоматизація викликаного звука може проходити в різних формах прискореного мовлення в словосполученнях, скоромовках. Прискорений темп логопедичних ігр-вправ служить важливим засобом відеоавтоматизації правильної вимови викликаного звука. Крім того, під час прискореної вимови тексту викликаний звук стає не акцентованим, а звичайним для слуху тих, хто оточує, і артикуляція стає природною та зручною для дитини.

Відеоавтоматизація викликаного звука може проходити в різних формах самостійної вимови під час називання предметів, об'єктів, дій, складання речень, опису ситуацій, переказу текстів, складання розповідей, діалогів на задану тему тощо. Тільки після автоматизації звука в самостійному мовленні корекція вимови звука може вважатися закінченою.

Диференціація звуків

Етап відеодиференціації звуків використовується у випадках, коли має місце змішування двох чи кількох звуків. Така логопедична робота проводиться під час корекції вимови кожного окремо взятого звука мовлення. Мета відеодиференціації - навчити дітей-логопатів розрізняти змішувані звуки і правильно вживати їх у власному мовленні, розвивати слухове сприймання й відеодиференціацію звуків

Зміст роботи полягає в поступовій, послідовній відеодиференціації змішуваних звуків за моторними й акустичними ознаками:

 • відеодиференціація ізольованих звуків;
 • відеодиференціація слів із даними звуками (слова відрізняються одним звуком: рак-лак);
 • відеодиференціація слів із даними звуками в реченні;
 • відеодиференціація в скоромовках, чистомовках, віршах;
 • відеодиференціація у зв'язному мовленні.

Під час роботи над диференціацією звуків одночасно залучається не більше пари звуків. Якщо необхідна більша кількість звуків однієї артикуляційної групи, то їх об'єднують попарно. Це пояснюється тим, що процес відеодиференціації будується на операціях порівняння, які проводяться дітьми найбільш успішно. Займайтесь разом з логопедичною онлайн службою. Нехай мова вашої дитини буде гарна