Ви знаходитеся: Домашня Робота зі звуками логопедичні вправи для коротких логопедичних сеансів.

логопедичні вправи для коротких логопедичних сеансів.

Диференціація

Останнім етапом корекційної роботи логопеда є диференціація фонем або розрізнення звуків, тобто протиставляння іншим звукам за артикуляцією та звучанням. Безперечно логопедичні сеанси  по диференціації звука це  важливий етап в розвитку фонетико-фонематичних процесів, що забезпечують успішне навчання дитини в школі. У теорії по логопедичній практиці автори по різному визначають групи звуків, які слід диференціювати та порядок диференціації їх в одній артикуляційній групі.

Так вчені логопеди Успенська, Успенський, Виготська та ін пропонують на логопедичних сеансах  автоматизувати всі звуки однієї артикуляційної групи, а потім проводити логопедичні вправи по їх диференціації. При цьому вони не передбачають диференціацію пар твердих і м'яких звуків. В посібнику Рау, Рождєственської теж не передбачено диференціацію звуків за твердістю та м'якістю.  
Волкова вказує на значення роботи з словами-паронімами для вироблення навичок диференціації фонем. Якщо дитина має навики у виконанні такого виду завдань, то вона легко перенесе такі навики на той звук, який автоматизований і на даному етапі диференціюється. Щоб провести  вправу для диференціації звуків  виконайте короткі домашні  логопедичнні сеанси. Автор підкреслює в логопедичному сеансі роботи над диференціацією звуків одночасно підключається не більше пари звуків. Наприклад, якщо змішуються [ц], [ч], [щ] звуки об'єднуються попарно ц-ч, ч-щ, ц-щ. Процес диференціації будується на операції порівняння.
Савченко чітко вказує, що звуки диференціюються за кількома ознаками:

  • місцем утворення (с-ш, з-ж)
  • способом утворення (с-ц, д-дз)
  • твердістю-м'якістю (с-с', з-з')
  • глухістю-твердістю (с-з, с-ж)

Малярчук зауважує, що короткі вправи та логопедичні сеанси з диференціацією звуків слід починати, коли автоматизовані чітко обидва звуки.

Фоміна підкреслює, що короткі вправи та сеанси для диференціації звуків проходить в таких напрямках:

  • за моторними або артикуляційними ознаками
  • за акустичними ознаками

Вона пропонує такі ж етапи диференціації звуків, як і інші автори, зокрема Правдіна: спочатку ізольовано, потім в складах, словах, реченнях, чистомовках, віршах, оповіданнях, в самостійній мові.

Схема диференціації звуків

При вихованні у дітей вміння диференціювати звуки за моторними ознакамим на логопедичному сеансі перед дитиною потрібно ставити дзеркало, за допомогою якого вона визначає різницю в артикуляції звуків. Для диференціації ізольованих звуків Фоміна пропонує використовувати картинки-символи.

Я поділюся своїм досвідом роботи з артикуляції звуків з-ж згідно методики, яку пропонує Фоміна.

Для цієї роботи дала картинки-символи:

[з] – замок [ж] – жук

На першому логопедичному сеансі  звертається увага на різницю в положенні органів артикуляції перед дзеркалом:

  • губи: при [з] – в посмішці, при [ж] – округлюють і злегка висувають вперед.
  • язик: при [з] – за нижніми губами, при [ж] – піднімається за аволи за верхні губи.
  • повітряний струмінь: при [з] – холодний, вузький, при [ж] – теплий, широкий.

Почергово показую картинки-замінники. Діти повинні показувати артикуляцією певного звука відповідністю голосу. Якщо діти зрозуміли різницю в артикуляції, пропоную наступне завдання: при показі картинки-символи чітко назвати звуки [з] або [ж]. Такі короткі логопедичні вправи дають можливість виховувати у дітей диференціацію звука за ознаками: за ширмою промовляю почергово звуки [з] і [ж] а діти піднімають картинку-символ.

На наступному логопедичному сеансі слід перейти до коротких вправ по диференціації звуків з-ж в складах. З цією метою логопеди з логопедичної онлайн служби використовую ігровий метод. На своїх логопедичних сеансах показую різні зображення жуків - жуки різні і гудуть по-різному: жа, жо, жу, жи, же. Замки теж бувають різні. Коли ми їх відкриваємо і закриваємо, вони теж відтворюють різні звуки за, зо, зу, зи ,зе. Читаю склади сама, потім хором, потім індивідуально. Коротко порівнюємо звучання замків і гудіння жуків: жа-за, жо-зо, жу-зу, жи-зи, же-зе. Можливе інше порівняння складів: жа-за-жа, жо-за-жо і т.д.

Аналогічно, як проводила диференціацію ізольованих звуків за акустичними ознаками, провожу диференціацію цих звуків в складах.

Диференціація звуків з-ж в словах. Приклад короткої вправи для логопедичного сеансу. За акустичними ознаками – показую картинку, називаю її, а діти піднімають відповідну картинку-символ.