Ви знаходитеся: Домашня Поради логопеда Розвиток та досконалість мовлення дитини на третьому році життя

Розвиток та досконалість мовлення дитини на третьому році життя

Головна статті
Розвиток та досконалість мовлення дитини на третьому році життя
Перелік ігор та занять з дітьми
Всі сторінки

Третій рік

Як і на другому році життя, вся педагогічна робота логорпеда проводиться за двома напрямами: розвиток розуміння мовлення та розвиток активного мовленняЛогопеди з логопедичної онлайн служби стверждують. Своєрідність цього вікового періоду полягає в тому, що  означені напрями розвиваються не виокремлено, а паралельно. Двоєдина цілісність пояснюється наявністю предметної співпраці з дорослим, яка потребує одночасно підготовки розуміння чужого мовлення та удосконалення власного висловлювання. Тісні контакти з дорослими та однолітками потребують доскональної комунікативної активності, зразком якої є дорослий.

Всі зазначені раніше основні складові розвитку (розвиток слухової уваги, удосконалення звуковимови, збагачення лексичного запасу, розвиток комунікативних здібностей) розвиваються комплексно. З виникненням фразового мовлення кожна дитина неминуче потрапляє в полон законів та правил висловлювання поєднання та зміни слів. Оволодіння ними потребує не одного року, тому логопеди з логопедичної онлайн служби стверждують наявність граматичних помилок - явище закономірне. та це не звільняє батьків від обов"язку вдосконалювати висловлювання та мову дитини. На основі здатності досконало слухати, чути і наслідувати мовлення інших людей дитина в активному мовленні поступово звільняється від помилок висловлювання. Отже успішний мовленнєвий розвиток дитини третього року життя залежить не тільки від досконало організованих ігор, ігор-занять, а й, більшою мірою, від загальної та мовленнєвої культури висловлювання дорослих.

Поради батькам з розвитку мовлення дитини на третьому році життя.

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять Розширюйте коло інтересів дитини, надаючи їй доступ до різноманітних, раніше незнаних речей, предметів, об'єктів, понять, почуттів, емоцій.

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. Не кидайтеся миттєво на допомогу дитині при зіткненні з невідомим, проте спостерігайте уважно за її безпечною поведінкою. Дайте час на самостійне ознайомлення з невідомим, "піймайте" здивовано-запитальний погляд і лише тоді назвіть, поясніть "дивину".

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. Зважаючи на можливості своєї дитини, періодична пробуйте задіяти її досвід і вивести на рівень порівнянь, аналогій, узагальнень, ототожнення, встановлення взаємозв'язків між предметами.

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. У власному мовленні досконало вживайте всі частини мови, різні конструкції речень, емоційні та інтонаційні барви.

 

- Діти, що з вами? Чому ви сидите такі похмурі й мовчазні?
- Ми граємося в дорослих.

 

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. При спілкуванні з дитиною вводьте елемент новизни: незнайомий термін, слова етикету, варіанти словозміни та словотворення, складніша конструкція речення, застосування знайомих мовленнєвих логопедичних вправ у нетрадиційній ситуації. Зупинка на досягнутих вміннях малюка, без постійного їх розвитку, призводить до збіднення мовлення та зниження активності висловлювання. Варто, прилаштовуючись до можливостей розвивати та удосконалювати дитину, задавати їй індивідуальний вектор мовленнєвого зростання.

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. Не дозволяйте собі в присутності дитини ігнорувати мовлення або висловлювання іншого дорослого, глузувати з нього, перекривляти.

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. Організовуючи розмови з дитиною, використайте до обраної теми предмети, логопедичні картинки, розвиваючі атрибути, що відтворюють певні дії, складаються у сюжети, варіюються. Така наочність особливо вдосконалює активізує мовлення та уможливлює поглиблення пізнання довкілля в усіх життєвих проявах.

Логопеди з логопедичної онлайн служби радять. Розмовляйте з дитиною досконало не тільки про ті речі, які мають візуальне підтвердження, а й про те, чого не можна побачити, відчути в момент розмови. Це сприятиме розвитку позаситуативного мовлення та появі нових лексико-граматичних розрядів слів, абстрактних іменників (музика, спека, холод, жах, дурниця), іменників та дієслів без наочного смислу (вчити, розповідати, думати). Використовуйте у власному мовленні словосполучення з емоційно-оцінювальними чи експресивними забарвленнями (просто чудо, смішний, охнуть, вихований, бідненький), що буде зразком для наслідування вашого висловлювання.

Коли дитина починає говорити?

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Терміни появи першого слова мають великий діапазон. Не варто програмувати свою дитину на виникнення першого слова, фрази та досконалого висловлювання у чітко визначені вами терміни. Ще гірше, коли успіхи вашої дитини порівнюються з мовленнєвим розвитком чужого однолітка, а то й меншого на кілька місяців. То не трагедія, що інший такий балакучий. Справа в тому, що він інший. Процес появи першого слова, фрази висловлювання - індивідуальний, як процес розвитку, неповторний, темпи удосконалення, темпи збагачення словника та терміни оволодіння досконалим висловлюванням різні. Є приклади, коли дитина ще до року промовляє більше десяти слів. Інші приклади: на третьому році життя - жодного слова. Це на тлі нормального інтелектуального зокрема та психічного розвитку взагалі (рисунок 1). Тому Логопеди з логопедичної онлайн служби радять не поспішайте зопалу встановлювати нищівний діагноз і не дозволяйте цього робити іншим "спеціалістам".

 

За даними наукових досліджень, мінімальний словник дітей віком 1 рік 3 міс. становив 4 слова, а максимальний - 232. Всі діти нормально розвивалися.

 

У 2-3 роки, коли дитина досконало не промовляє жодного слова, намагайтеся їй допомогти. Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Це неможливо без визначення причин тривалого мовчання та способів їх подолання. Придивіться до дитини, їй третій рік і ви весь цей час були поруч. Як з цих причин, на вашу думку, не дозволяє дитині заговорити?


Орієнтовний перелік логопедичних вправ та ігор, з дітьми третього року життя

  • Настанова логопеда з логопедичної онлайн служби. Нехай логопедичні ігри з дидактичною лялькою продовжуються, проте містять складніший змістовий матеріал. Побутові теми, знайомі дійства, сюжети удосконалюються, поглиблюється їхнє змістове наповнення, збільшується кількість дійових осіб, що сприяє розширенню словникового запасу та розвитку фразового мовлення дитини. Орієнтовні сюжети для розвитку та досконалості мовлення: побудова ляльці кімнати, перевдягання ляльки, одягання ляльки на прогулянку (різні пори року), купання ляльки, прання одягу, у ляльки свято, лялька приймає гостей, лялька захворіла тощо
  • Настанова логопеда з логопедичної онлайн служби. Нехай з дітьми розучуються невеликі утішки, забавлянки, авторські вірші, що є не спе ціально організованою діяльності, а літературним супроводом побутових процедур (купання, гра, годування, вкладання спати, пробудження тощо) (додаток 1). Багаторазове повторення вірша веде до його мимовільного запам'ятовування дитиною.
  • Настанова логопеда з логопедичної онлайн служби. Коли малюк за вами або разом з вами прочитує віршовану форму, тоді вже можна вдатися до такої серії логопедичних ігор, де лялька є глядачем. Дорослий заохочує дітей розповісти ляльці вивчені раніше віршовані форми, зважаючи на те, що "вона їх ще не знає". Лялька з задоволенням і схваленням "слухає".
  • Настанова логопеда з логопедичної онлайн служби. Нехай вдосконалюється Проведення бесід, тематика яких торкається зрозумілого довкілля дитини чи яскравих вражень, розвиває вміння вести діалог, правильно відповідати на запитання, самій їх формулювати. Орієнтовні теми бесід для розвитку та досконалості мовлення : "Сонечко і дощик", "Готуємо одяг для прогулянки", "Святкування дня народження", "Мої іграшки", "Як метелик Шукав квітку", "Годування птахів" тощо.
  • Настанова логопеда з логопедичної онлайн служби. Розглядання яскравих книжкових ілюстрацій та окремих картинок з супроводжу ючим описом дорослого або логопеда, бесіда за картиною має видозмінюватися на третьому році життя. Серед простих запитань (Хто це? Що це?) з'являються такі, які пояснюють дії та нескладний взаємозв'язок між зображеними предметами, об'єктами: кішка п'є молоко, дівчинка годує курчат, хлопчик поливає квіти, мама купає дитину, собака гавкає на півників, дощ намочив іграшки тощо.

 

Картина вибирається така, яка добре знайома і зрозуміла дитині.

 

  • Для розвитку зв'язного мовлення логопеди з логопедичної онлайн служби пропонують серію ігор "Покажемо ляльці картинку", де дитина обирає роль дорослого.
  • логопеди з логопедичної онлайн пропонують читати дітям більше художньої літератури! Відберіть такі книги, які мають нескладний, виразний та короткий сюжет. На кожній сторінці має бути багато чітких, барвистих ілюстрацій. Входження кожної окремої книги в життя малюка обіграйте як окрему подію: привіз ведмедик на машині, принесла пташка, прислала бабуся, подарунок до свята, запланований похід до книжкового магазину. Ініціативу читання, розглядання книги та припинення чи закінчення цього процесу варто залишити за дитиною. У проміжках між читанням, при розгляданні ілюстрацій та після закінчення знайомства з літературним твором.
  • логопеди з логопедичної онлайн радять. Формулюйте такі запитання, які потребують означення досконалості взаємозв'язку між об'єктами, подіями, вчинками. Стимулюйте дитину й до словесного означення власного ставлення, емоцій.
  • Посильні доручення побутового характеру розвивають у дитини розуміння весної інструкції щодо їхнього виконання.

 

Для розуміння змісту мовлення використовується ляльковий театр, у репертуарі якого є добре знайомі дитині казки, епізоди реального життя. Після перегляду сформулюйте кілька нескладних запитань, а у повсякденному житті знайдіть аналогію подіям, героям, словам. Це - зачатки відтворення літературного твору, що називається переказуванням.
Додаткові логопедичні матеріали з розвитку мовлення дітей третього року життя.

Розвиток та вдосконалення мовлення дитини третього року життя
Тут ви дізнаєтесь про особливості розвитку малюка, за якими показниками оцінюється рівень мовленевого розвитку дитини та як сприяти його покращенню?

Як розвивати мовлення дитини
Тут розповідається про те як формується мовлення дитини, що таке мовне середовище і як його створювати, а також знайдете корисні поради правильного мовного виховання.