Ви знаходитеся: Домашня Поради логопеда Розвиток та підготовка мовлення дитини на другому році життя - перелік вправ та ігор

Розвиток та підготовка мовлення дитини на другому році життя - перелік вправ та ігор

Головна статті
Розвиток та підготовка мовлення дитини на другому році життя
перелік вправ та ігор
Всі сторінки

Орієнтовний перелік логопедичних вправ та ігор, з дітьми другого року життя

 

Для розвитку слухової уваги

 • В логопедії продовження розвитку слухової уваги не має особливих відмінностей від логпедичних ігор-вправ, які проводилися на першому році життя. Урізноманітнюється кількість об'єктів, які своїми шумами, голосами можуть бути цікаві дітям (спів різних пташок, голоси тварин, цокання годинника, шум холодильника, шелест листя, рипіння снігу, плюскіт води, шум різних машин (пральної, вантажної, друкарської тощо). Концентрацію слухової уваги підсилює зорова. При достатньому засвоєнні джерел шуму чи звуків, можна обходитися без їх зорового підкріплення. На цій основі доречними будуть логопедичні ігри-вправи типу "Що як звучить?", де дорослий називає предмет, об'єкт, а дитина імітує звук. Наприклад, "Як співає синичка?" - "Пі-пі-пі". Гра "Хто (що) це?" проводиться у зворотному порядку. "Хлюп-хлюп-хлюп! Що це?" - "Вода". Літературні форми, розміщені в додатку 4, можуть використовуватися як ігри-забави для вправляння у звуконаслідуванні.
 • Логопед з логопедичної онлайн служби стверджують. Слухова увага дитини розвивається при диференціюванні схожих за звучанням слів. Ряд запитань до дитини містять схожі слова, що мають один або кілька однакових звуків. Від дитини очікується показати чи назвати предмет, об'єкт, про який ідеться. Наприклад, "Де у ляльки шарф? Де у ляльки шкарпетки? Вдягни ляльці шапку". "Куди насипати ляльці кашу? Де лялька Маша?".
 • Продовжуються уроки з розвитку слухової уваги з використанням більшої та різноманітнішої кількості предметів, об'єктів, що звучать (шум дощу, шурхіт паперу, відмикання замка ключем тощо).

Для розвитку розуміння мовлення

 • При небажанні дитини вчитися та виконувати обов'язкові дії, доручення, Логопед з логопедичної онлайн служби радить вдатися до та кого прийому: звертаючись до іншого дорослого чи до "авторитетної" іграшки: "Я думала, що Женя вже великий хлопчик і сам збере свої іграшки, а він ще маленький, йому важко це зробити" або "Ведмедику, давай разом з тобою підемо до парку, бо Слава не хоче вдягатися на прогулянку". Такий урок може бути дієвим, бо дитина вчиться розуміти мовлення, яке звернене не до неї.
 • Для розуміння мовлення дорослого Логопед з логопедичної онлайн служби радить використовувати такі логопедичні вправи-ігри, де на словесне запитання дитина відповідає жестом, рухом, дією. Наприклад, "Який ти виріс хлопчик?" (дитина намагається стати рівно або на якесь підвищення і високо догори піднімає руки); "До побачення" (дитина 3-5 років киває голівкою та махає рукою); "Як дід і баба плачуть, що розбилося яєчко?" (дитина закриває долонями обличчя і хитає головою). Подібні запитання можуть стосуватися будь-яких життєвих ситуацій того простору, де перебуває дитина.
 • Логопеди з логопедичної онлайн служби радять використовувати процедурні моменти (купання, умивання, укладання спати, пробудження з потя ганням) супроводжуйте віршованими фольклорними чи авторськими формами з заохоченням дитини повторити рух та повторити деякі слова, фрази (Додатки 1-2). Наприклад, під час потягання: "Потягусі, потягусі, на Славу ростусі, щоб Слава росла, росла-виростала, скоріше в поміч ставала... Отака велика-велика виросла Слава. Яка Слава виросла?"
 • Попередження логопеда з логопедичної онлайн служби . Доручення у другому півріччі мають не лише практично-дійовий результат, а на бувають словесного змісту і можуть бути складними. Наприклад, "Віднеси татові цукерку і скажи "їж цукерку" або "Піди до братика і запитай "Де м'ячик?". Зразки речень треба давати, позаяк дитина не підготовлена до різних граматичних форм. з логопедичної онлайн служби радять виправляти кожну дитячу помилку у формі повторення подібної фрази (інший контекст, запитальне речення) з логічним наголосом на проблемному слові.
 • Розглядання сюжетних картинок логопед супроводжує розповіданням, описуван ням подій, показуючи їхнє зображення. Після розгляду логопед ставить дітям запитання щодо виразних та зрозумілих об'єктів, дій. Орієнтовні сюжети заняття: побутові дії, основні режимні процеси, водні процедури, ігри, взаємодія з тваринами, які знаходяться поруч, тощо.
 • Використовуючи знайомий матеріал (ляльки, машини, ведмедики, посуд тощо), побудуйте логопедичну гру на порівнянні двох параметрів: великий-малий. Наприклад, "До Жені їде велика машина. Це велика машина. Вона буде жити ось тут". Слово "велика" інтонаційно виділяти, промовляти протяжно, низьким голосом, рухати машиною повільно. До дій з нею залучати дитину, періодично повторюючи основну ознаку. "До Жені приїхала і маленька машина. Ось маленька машина. Вона житиме ось тут". Слово "маленька" теж виділяти, промовляти вищим голосом, у рухах показати її динамічність, маневрування. Під час гри періодично запитувати дитину: "Де велика машина? Де маленька машина?".

Логопедична порада. Величину можна закріплювати на різних предметах у побуті, поки дитина у спонтанному активному мовленні не стане користуватися цими ознаками самостійно.

Для розвитку звукової культури

 • Логопедична гра-вправа для заняття з дитиною. Звуконаслідування голосів тварин. Знайомі дитині іграшкові тварини по черзі з'являються у віконечку чи з дверей будиночка, з-за дерева, куща, ширми, виглядають з рукавички, теремка, кошика (придумайте й свої прийоми). В логопедичній грі кожна тварина вітається з дітьми, робить характерні рухи і подає голос. Логопед стимулює дітей до відтворення того висловлювання голосом. З віком дітей та відповідно до їхніх мовленнєвих успіхів кількість тварин може збільшуватися.
 • Для розвитку та підготовки діалогічного мовлення Логопед з логопедичної онлайн служби радить проводити заняття з простими запитаннями. Тоді дитяча відповідь лунатиме звукосполученням, словом: "Як дзвоник каже, що тато прийшов?", "Як кішка нявчить?", "Як собака гавкає?", "Як чашка розбилася?"

Для збагачення лексичного запасу

 • Появу нової іграшки розгорніть як заняття, окрему логопедичну гру-вправу. Розгляньте, називаючи основні її складові. Дайте потримати, розглянути дитині. Вашим завданням буде показати правильну, ефектну або нову дію і назвати її. Після кількаразового повторення дії, її назви, називання Іграшки, логопед радить провести заняття. Стимулюйте промовляння дитиною почутих слів, фраз: "Що в тебе?", "Як називається іграшка?", "Що це (про її деталі, складові частини)?", "Що вона робить?", "Що робиш ти?", "Як звучить?"
 • Розглядання картинки перетворіть на логопедичне заняття. У такій логопедичній грі передбачено підбір такого зображення, яке відоме дитині в реальному житті. Тільки тоді заняття буде ефективним. Наприклад, дорослий показує м'ячик. "Ось м'ячик. М'ячик стрибає, котиться до Слави" (котить його до дитини, заохочує її до гри). В той момент, коли іграшка зникла з поля зору дитини, з логопедичної онлайн служби на видне місце або туди, де закотився м'яч, ставить виразну чітку картинку з зображенням м'яча такої ж кольорової гами. "Де наш м'ячик? Ось м'ячик" (показує на картинку). Якщо після першої демонстрації картинки дитина не адекватно реагує на неї і не впізнала об'єкт Логопед з логопедичної онлайн служби радить повернутися до реального і детально оглянути його, діяти відповідно до його функції, називаючи все окремими словами, короткими фразами. Після цього не полінуйтеся знову підготуватися та повернутися до площинного зображення, знаходячи аналогію з реальним, використовуючи ті ж основні слова, фрази. В логопедичному занятті чітко формулюйте висловлювання щодо тих особливостей, назв, характеристик, функцій, які були об'єктом уваги в реальному житті. Уникайте запитання "Який?", бо воно не конкретизує смислове навантаження.
 • При повторному розповіданні знайомої казки Логопед з логопедичної онлайн служби радить не повністю закінчвати речення , завданням дитини буде самостійно це зробити. Наприклад, "Жили-були дід і...(баба). Була у них... (курочка Ряба). Знесла курочка... (яєчко)". На перших порах доцільним буде використання чітких яскравих ілюстрацій. Якщо дитині легко дається таке спільне переказування казки, з логопедичної онлайн служби радить залишати для договорювання більшу кількість слів або спиратися на наочний матеріал у заняттях. Слушно залучати дитину до аналогічного відтворення віршованих форм логопедичних занять.
 • Логопеди стверджують. Збагачення новими враженнями та збагачення словника - паралельні процеси. Логопед з логопедичної онлайн служби оглянути найближчі околиці і знайти цікаві та об'єкти для логопедичних занять з дитиною. При спостереженні має бути підготовлений основний об'єкт або кілька, якщо вони тісно взаємопов'язані. В логопедичне заняття обов'язково вносяться ігрові моменти: звуконаслідування, ігрові рухи тощо. Логопеди з логопедичної онлайн служби помітили що в основному дітей цікавлять представники тваринного світу. Логопеди радять періодично спостерігати за тваринами, птахами у природі, у клітці чи в тераріумі, за рибами в акваріумі. Нововведений до пасивного словника дитини термін перебуває там недовго, бо відразу можна пропонувати повторити його локалізовано та у коротких фразах. Наприклад, "У воді плаває риба. Риба красива, з великим хвостом. Погодуємо рибу. Хто живе у воді? Хто хоче погодувати рибу? Кого ти будеш годувати? Де живе риба?" Ці основні питання використовують логопди у своїх заняттях.
 • Логопеди радять проводити бесіду з дитиною про недавні добре знайомі події, учасником яких вона була. Виразність та яскравість події логопед виділяє та підкреслює безпосередньо в момент її виникнення. Бесіду з дитиною може підготувати будь-хто з дорослих, знаючи, що саме привернуло увагу дитини, здивувало, вразило її. Логопед радить подавати бесіду так, як розповідь дитини про подію третій особі, яка не була учасником чи свідком, а інтерес проявляє. Наприклад: "Розкажи, Славо, татові, що ми бачили на прогулянці. Кого ти годував? Що давав білочці? Як ми їй показали, що прийшли з горішками? Як білочка взяла горішок?"
 • На основі знайомих назв предметів, іграшок можна будувати логопедичне заняття на розширення їхніх функцій та дій з ними. Наприклад, лялька Катя прийшла в гості. На думку логопедів така побутова ситуація концентрує увагу дитини на обов'язковості, доречності уваги до гостя, вживання слів етикету, які вона в потоці мовлення дорослих неодноразово чула. Гра-заняття дає можливість стисло й чітко виділити цю побутову ситуацію. Паралельно або окремо логопед привертає увагу до частин тіла ляльки, елементів її одягу. Для полегшення такого завдання можна запропонувати дітям знайти їх за аналогією зі своїми елементами, деталями. Цікавий логопедичний прийом - звертатися до дітей від імені ляльки. З дидактичною лялькою можлива серія логопедичних ігор, які відтворюють побутові ситуації та концентрують увагу на їхньому словесному означенні.

Попередження логопеда. В умовах перебування дітей з кількома однолітками разом будуть неминуче проявлятися їхні одностайні бажання доторкнутися до ляльки, взяти її в руки, погратися. Тому доцільно мати кілька однакових ляльок такого чи іншого розміру, які задовольнять потребу дітей.

Для розвитку комунікативних здібностей

 • Логопед з логопедичної онлайн служби радить досить часто звертатися до дитини з різноманітними дорученнями, проханнями, пропозиціями. Доречним буде прийом вдаваної неспроможності дорослого самостійно виконати якусь роботу, дію та звернення до дитини по допомогу. Доручення мають бути простими і стосуватися тих речей, які добре знайомі дитині, й вона з ними неодноразово діяла. Прості доручення - це такі, які передбачають одну дію (дай, принеси, поклади, візьми), а складні потребують комбінації з кількох дій (знайди і принеси, знайти і віддай, покажи і поклади);
 • як продовження теми вже знайома лялька Таня танцює та співає. Прихід ляльки починається з повторення раніше вивчених обов'язкових фраз етикету, а потім наспівування відомих дитині пісень, ігор з речитативами або з елементарним танцюванням (дивись додаток). Рухи та пісні обираються такі, які легкі для наслідування. Основна увага - на комунікативну активність. Всіляко заохочуйте дитину від імені ляльки, проговорюючи, проспівуючи артикуляційно доступні слова, фрази.

При перших ознаках байдужості чи втоми дитини припиніть гру, спряму. вавши увагу на прощання з лялькою!

Додаткові матеріали з розвитку мовлення дітей другого року життя.

Розвиток мовлення дитини другого року життя
Тут ви дізнаєтесь про особливості розвитку малюка, за якими показниками оцінюється рівень мовленевого розвитку дитини та як сприяти його покращенню?

Як розвивати мовлення дитини
Тут розповідається про те як формується мовлення дитини, що таке мовне середовище і як його створювати, а також знайдете корисні поради правильного мовного виховання.

 

Поділіться з другом

Ключові слова
відеокурс логопеда, розвиток та підготовка онлайн, логопед, розвиток та підготовка дитини, коректолог