Ви знаходитеся: Домашня Поради логопеда Профілактика фонематичних порушень

Основні помилки, які складають основу фонетико – фонетичної дисграфії:

 • неправильне вживання звуків у слові;
 • змішування їх (наприклад, шиплячих та свистячих, сонорів);
 • додавання зайвих звуків або їх пропуск;
 • оглушення дзвінких;
 • переставляння складів (бокачок — кабачок, напамка — панамка);
 • уподібнення складів (момоко — молоко, лолобок — колобок, піпідол – помідор);
 • пропускання складів (униця — учениця, инка — картинка, талька — тарілка);
 • не відчування смисло – розрізнювальної ролі префіксів і прийменників;
 • розвиток фонематичного сприймання;
 • розвиток моторики (загальної, дрібної);
 • розвиток ритміки;

Слід дуже уважно ставитися до мовленнєвого розвитку дітей, щоб вчасно і грамотно почати профілактично – корекційну логопедичну роботу як вдома, так і в дошкільному закладі. Ця робота включає:профілактичні заходи з розвитку фонематичного сприймання, розвитку моторики та ритмики.

Не буду зупинятися на проблемі розвитку фонематичного сприймання та розвитку моторики – вони не раз розглядалися на наших зібраннях. Детально зупинюсь на питанні розвитку мовної ритміки дітей з метою профілактики фонематичних порушень.

Важливим елементом є ознайомлення дітей з мовним ритмом. Відбувається воно з перших занять і триває протягом всього навчання. Розглянемо сновні прості мовні ритми для профілактичної роботи з дітьми дошкільного віку.

Основні мовні ритми

(знак "~" — тихо, знак "/" — голосно)

Ритм 1: тихо-голосно ~ / — двоскладове слово з наголосом на другому складі.
Ритм 2: голосно-тихо / ~ — двоскладове слово з наголосом на першому складі.
Ритм 3: тихо-тихо-голосно ~~/ — трискладове слово з наголосом на третьому складі.
Ритм 4: голосно-тихо-тихо /~~ — трискладове слово з наголосом на першому складі.
Ритм 5: тихо-голосно-тихо ~/~ — трискладове слово з наголосом на другому складі.

Поступово у дітей виробляється вміння добре чути і правильно, ритмічно, без напруги відстукувати будь-яке слово з подальшим підключенням мовлення, Окрім цього, дитина вже здатна добре чути й виділяти на тлі слова наголошені голосні звуки, що є доброю підготовкою до оволодіння фонематичним аналізом та синтезом. Ритми відстукуються почергово правою та лівою рукою або однією рукою(пальцями та тильною стороною долоні); правою та лівою ногою або однією ногою (стопою та п'яткою); долонями (удар пальцями — тихо (ненаголошений склад), цілими долонями — голосно (наголошений) склад). У всякому разі при виконанні даних вправ окрім засвоєння ритмики слів, дитина відпрацьвує і координацію рухів.

Таким чином у дітей формується практичне уявлення про наголошений склад. Така робота значно покращує мовну увагу, дає дитині інструмент для відновлення деформованої структури слова, яким вона користуватиметься в подальшому житті. У школі ж це допоможе їй засвоїти важку орфограму — написання ненаголошеного голосного у корені слова. А також зробить доступним розрізнення близьких за звучанням слів-омографів (замок — замок, орган — орган, білки — білки).

Варто зазначити, що у профілактично – корекційній роботі важливо обрати індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи її мовні і мовленнєві особливості, підібрати методику і навантаження.

Мовні ритми

(заняття з профілактики фонематичних порушень у дітей дошкільного віку)