Ви знаходитеся: Домашня Методика обстеження Логопедичне обстеження в картинках

Логопедичне обстеження в картинках

Порушення вимови окремих звуків може виступати не тільки як самостійний чинник, а і як чинник що поєднює декілька проявів мовленнєвого недорозвинення. Щоб отримати повний діагноз виникнення мовних порушень логопеди перш за все вдаються до детального логопедичного обстеження дитини. Наприклад недоліки в диференціації звуків спричиняють порушення фонематичного сприймання. Це, в свою чергу може вплинути на порядок формування у дитини звукового аналізу слів, що в свю чергу може привести до проблем при оволодінні читанням і письмом.

При детальному логопедичному обстеженні звукової складової мовного процесу звертається увага на сформованість мовленнєвої моторики дитини. Логопеди обсежуюють якість вимови звуків, слів та речень, як фактора забезпечення послідовного та плавного переходу від однієї артикуляції до іншої

Дана статя розглядає порядок проведення детального логопедичного обстеження стану фонематичного слуху, обстеження звукового аналізу і обстеження стану фонематичного сприймання та уявлення.

Логопедичне обстеження стану фонематичного слуху

Обстеження стану фонематичнеого слуху дитини проводиться в ігровій формі за двома напрямкми. Спочатку використовуючи логопедичні картки детально обстежується сприймання на слух опозиційних фонем (дзвінких і глухих, шиплячих і свистячих, Р і Л), потім диференціація указаних звуків серед звукового ряду, у складах та у словах.

1. Сприймання на слух опозиційних фонем.

Логопедичне обстеження проводиться порядком наслідування. Користуючись логопедичними картками Логопед читає склади з опозиційними фонемами, дитина повторює

Вправа 1: повторити ряд складів.

ба - па ва - фа са - ша за - жа
да - та га - ха ра - ла ча - ца

2. Диференціація звуків при детальному обстеженні в логопеда проводиться серед звукового ряду, у складах та у словах.

Вправа виконується у формі гри "Спіймай звук". Порядок виконання. користуючись логопедичними картками логопед читає звуковий ряд (ряд складів, слів) - дитина почувши указаний звук реагує у певний спосіб. Це може бути плескання в долоні, піднімання руки або картинки тощо.

Вправа 1: Логопед промовляє окремі звуки - дитина, почувши, реагує.

Вправа 2: Логопед промовляє окремі склади - дитина, почувши, реагує.

Вправа 3: Логопед промовляє окремі слова - дитина, почувши, реагує.

Логопедичне обстеження звукового аналізу і синтезу

Вправа 1. Назвати перший звук у слові (останній звук).

Вправа 2. Полічити звуки в слові. Назви їх за порядком.

Вправа 3. Назвати місце звука в слові (на початку, в середині, в кінці слова).

Вправа 4. Порівняти слова за звуковим складом. Визначити відмінні звуки у словах:

сам - сом сом - сон лис - ліс коза - коса мишка - миска
сом - лом сон - син білка - булка коса - роса миска - риска

Визначити спільний звук у словах (відповідний звук виділяти голосом).

  • Шуба, кішка, кришка, мишка.
  • Сани, лис, сосна, автобус.
  • Береза, золото, вазон, віз.
  • Лижі, жито, жаба, вуж.
  • Рис, риба, сир, пряники.
  • Лижі, клин, лампа, діл.

6. Назвати кількість слів у реченні. Діти гралися біля річки.

7. Утворити нові слова шляхом додавання чи відкидання одного звука:

рак - грак міст - місто їжа - їжак буряк - буря

8. Утворити нові слова, замінивши в пропонованих словах один звук на інший: пісок - лісок, місто - тісто, чайка - гайка.

Детальне обстеження стану фонематичного сприймання та уявлення

Даним логопедичним обстеженням визначається здатність дитини диференціювати звуки на предмет: м'які - тверді, дзвінкі - глухі, свистячі - шиплячі та ін. Логопедичне обстеження проводиться за допомогою карток-малюнків або іграшок, у назвах яких є схожі за вимовою фонеми.

Вправа 1. Назвати малюнки в назвах яких є відповідний звук: [п], [б], [т], [д], [к], [х], [г], [ш], [с], [з], [ж], [р], [л]

Вправа 2. Скласти речення викоритовуючи предметні малюнки.

Вправа 3. Виберати іграшки, в назвах яких є заданий звук.
Переважно підбираються іграшки чи предмети на звуки [с] або [ш]; [л] або [р] але можуть бути й картки-малюнки.

Вправа 4. Диференціаціювати опозиційні звуки, які не змішуються при вимові. Завдання: показати картинки: де нога - де нота? де пачка - де качка? де трава - де дрова? де дім - де дим? де кіт - де кит?

Вправа 5. Диференціаціювати звуки, що змішуються при вимові. Завдання: показати на картинках: коза - коса, суп - зуб, мишка - миска.

Коза Суп Мишка.
Коса Зуб Миска.

Завдання 6. Утворити слова, замінивши звуки:
БІК (а, и, у)
МАК (п, г, р, л, с, т)
БОЧКА (д, т, к, п, м)

Практика обстеження стану фонематичного сприймання

 

Для можливості онлайн роботи логопеда з дітьми пропонуємо спеціально розроблені дидактичні матеріали з Обстеження фонематичного сприймання, які можна використовувати як для логопедичного обсеження дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, так і для роботи при постановці та автоматизації звуків. Крім того такі заняття можуть проводити батьки зі своєю дитиною.