Ви знаходитеся: Домашня Методика обстеження Логопедичне експрес - обстеження

Логопедичне експрес - обстеження

Головна статті
Логопедичне експрес - обстеження
“Розрізнення подібних фонем у вимові.
“Виявлення готовності дитини до звукового аналізу.
Всі сторінки

Експрес - обстеження фонематичного слуху
і готовності до звукового аналізу.

(за В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко)

Логопедичне експрес - обстеження дітей проводиться з метою визначення їх рівня мовлненнєвого розвитку, фонематичного слуху, особливостей артикуляційного апарата, тощо. Експрес - обстеження, як правило проводяться по трьом напрямкам:

І. Розрізнення подібних фонем на слух.
ІІ. Логопедичні завдання. Розрізнення подібних фонем у вимові.
ІІІ. Виявлення готовності до звукового аналізу.

 

 

І. Логопедичні завдання. Розрізнення подібних фонем на слух.

Завданням даного напрямку являється визначення спроможності дитини розрізняти на слух подібні фонеми, які вимовляються вірно і подібні дефектні звуки.
Вимоги до експрес обстеження:

1. Обстежується тільки пасивна мова дитини, для чого їй пропонується:
а). показати або відібрати потрібні картинки;
б). підняти руку, плеснути, подзвонити в дзвіночок і т.і., коли почує заданий звук;
в). умовним сигналом показати однакові чи різні чує звуки.

2. Фрази, слова, складні ізольовані звуки вимовляє тільки логопед.
3. Матеріал для обстеження включає як дефектні звуки так і ті, що вимовляються правильно.

Послідовність проведення обстеження:

Завдання 1.Впізнавати і розрізняти прості фрази по картинках:
Дітям пропонуються прості парні сюжетні картинкиі ставиться завдання знайти і показати картинку, яка відповідає фразі, що вимовляє логопед.

На лугу пасуться кози У Соні довгі коси Мама ставить на стіл миску.

Завдання 2.Впізнавання і розрізнення слів подібних за звуковим складом:

а). Логопед промовляє пари слів і пропонує дитині уважно послухати і підняти руку, якщо почує однакові слова:

день - пень
палка - палка
балка - палка
балка - балка

б) Перед дитиною розкладаються предметні картинки і пропонується показати де

Вуса Вуха Вужі.

Завдання 3.Розрізнення складів за подібними звуками.
Логопед промовляє пари складів і просить дитину відзначити сигналом, коли почує різні склади:

па - ба
па - па
ба - па
ба - ба
ти - ті
ті - ті
ті - ти
ти - ти
су - шу
су - су
шу - шу
шу - су

Завдання 4.Розрізнення ізольованих звуків.
Логопед промовляє звуки парами, передбачаючи реакцію дитини на однакові, або різні звуки.

и - і
і - і
і - и
и - и
ц - ч
ч - ч
ч - ц
ц - ц
ж - з
з - з
ж - ж
з - ж

Завдання 5.Розрізнення правильно і неправильно промовлених логопедом непарних слів.
На дефектну вимову логопеда дитина подає умовний сигнал.(наприклад - плеск у долоні)

сани
шуба
шуліка
собака
шани
суба
сумка
косик
либа
лапа
риба
ропата
рапа
рава
лопата
лава

ІІ. Розрізнення подібних фонем у вимові.

Завдання - виявити розрізнення правильно промовляючихдитиною подібних фонем у вимові.
Вимоги до обстеження:

1. В обстеження включається активна мова дитини.

2. Відповідно підбираються запитання і завдання, які спонукають дитину до висловлювання.
3. Мовний і ілюстративний матеріал виключає можливість дефектних звуків.

Послідовність проведення обстеження:

Завдання 1.Групування парних картинок на подібні звуки:

Коза Суп Мишка.
Коса Зуб Миска.

а). чітка інструкція логопеда:
назвати картинки, розділити на 2 групи (перша на звук [С], друга на звук [З]), підібрати пари;
б). промовляння зображень картинок дтиною

Коза
Коса
Суп
Зуб
Мишка
Миска

в). групування і підбір пар

Суп
Коса
Мишка
Зуб
Коза
Миска

г). Повторне промовляння дитиною зображень на картинках: спочатку на один звук, потім на інший, потім парами.

Завдання 2.. Групування непарних картинок на подібні звуки.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Завдання 3.Виділення картинок на заданий звук [ Т ]

а). назвати картинки

б). відібрати картинки на звук [ Т ]

в). прмовляння назв відібраних 7 картинок з установкою на запам'ятовування.

Завдання 4.Відтворення звукових, складових рядів і рядів слів:

а). звукові ряди:

па - по - пу
по - пу - па
пу - па - по
па - та - ка
та - ка - па
та - па - ка
та - та - да
та - да - да
та - да - та
ба - па- па
ба - ба - па
ба - па - ба

б). ряди слів:

панама
дим
батон
лак
попугай
мак
банан
дуб

Завдання 5.Пригадування картинок. на звук [Т] з завдання 3 (б, в).

Завдання 6.Придумування слів на заданий звук ( [Д] або [Б] ).


ІІІ. Виявлення готовності дитини до звукового аналізу.

Завдання 1.Виділення першого наголошеного голосного в словах:
агрус, овоч, іграшка/

Завдання 2.Виділення пешого наголошеного голосног в обернених складах:
ап, ух, іт, он, им.

Завдання 3.Виділення пешого ненаголошеного голосного [А]. [У], [І] в словах:
антена, умивальник, індик.

Завдання 4.Звуковий аналіз складів із двох голосних:
ау, уа, аі, іа, іу,уі.

а). виділення першого звука;
б). виділення останнього звука;
в). визначення кількості звуків у складах;

Завдання 5.Визначення останнього приголосного [К], [П], [Т], [Х] або сонора [М], [Н] в обернених складах:
ап, ок, ух, іт, ам, ун

Завдання 6.Визначення останнього приголосного [К], [П], [Т], [Х] або сонора [М], [Н] в словах:
мак, кит, банан.

Завдання 7.Виділення на слух заданого звука зі звукового ряду (логопед промовляє звуковий ряд, а дитина плескає, коли чує заданий звук)

а). виділення звука [А]:
а, у, і, а, о, а, и, у, а, і, а
б). виділення звука [П]:
к, п, т, к, х, т, п, к, т, х, к