Ви знаходитеся: Домашня Логоритміка Логопедична ритміка як засіб дитячого розвитку.

Логопедична ритміка як засіб дитячого розвитку.

Освітній процес у дошкільному закладі – цілісна, багатогранна структура. Усі його учасники ( педагоги і діти ) об’єднані однією метою для створення оптимальних умов повноцінного розвитку дітей та задоволення потреб для їх самореалізації.

Дана логопедична стаття розглядає питання використання логоігор як елементів логоритміки педагогами різного фаху. Використання логопедичної ритміки має неоціненне значення для розвитку малюків, робить освітньо - виховний процес цікавим, різноманітним і привабливим.

То в чому ж родзинка інтеграції педагогів у використанні логоритмічних ігор?

Як свідчать результати логопедичних обстежень, кількість мовленнєвих порушень у дошкільному віці значно зросла. Чи не кожна третя дитина має недоровинені мовні засоби та порушення в мовленнєвому розвитку.

Як  вчитель-логопед, враховуючи специфіку своєї роботи, може охопити логопедичною допомогою всіх дітей-логопатів дошкільного навчального закладу, досягнути високих результатів у корекційному навчанні?

Одним із напрямків - це залучення до процесу логопедичної ритміки як засобу профілактики мовленнєвих порушень у дітей усіх педагогів дошкільного навчального закладу:вихователів, музичних працівників та інструктора з фізичнога виховання.

Логопед

Плануючи заняття з логоритміки або з елементами логоритміки, логопед обирає альтернативні та разом з тим найефективніші засоби дитячого розвитку. Створюючи логоритмічне заняття слід брати до уваги такі вправи:

 • вправи з психогімнастики;
 • вправи для формування уваги та розвитку пам'яті;
 • вправи на орієнтацію в просторі;
 • ритміко - гімнастичні вправи, які регулюють тонус м'язів та формують діафрагмальне дихання.

Використовувати елементи логоритміки можна як на заняттях з розвитку мовлення та і при ознайомленні з навколишнім середовищем, на заняттях з фізкультури, музики, а також в повсякденному житті, в різні режимні моменти. Логопедична ритміка вимагає систематичної повсякденної роботи тоді вона проявить себе як ефективний засіб дитячого розвитку.

Психомоторні рухи – джерело зародження елементів особистої думки. Ось чому заняття з логоритміки мають на меті допомогти розв’язати завдання пізнання світу через живий цілеспрямований рух, а також сприяти профілактиці мовленнєвих порушень. Шляхом розвитку психомоторних дій (під час ритміко-пластичних вправ та вправ на розвиток просторових уявлень) розвивається вміння відчувати своє тіло, а також вміння користуватися своїми емоціями та адекватно їх виражати.

Психомоторика – психічна регуляція живих рухів і дій а, отже, дзеркало мислення, почуттів та уявлень дитини. Це також ефективний засіб виправлень вад мовлення у дитячому віці.

Вихователі

З метою профілактики мовленнєвих порушень, виховання звукової культури мови дітей вихователям слід звертатися до логопедичної ритміки та виконувати з дітьми:

 • ігри для розвитку мовного і фонематичного слуху, дихання і мовної уваги;
 • ігри-вправи для розвитку мовну-рухового апарату (дмухання на предмети, надування предметів, артикуляційні вправи, гра на іграшкових губних музичних інструментах, імітаційні, мімічні);
 • рухливі ігри із звуконаслідуванням, словами, піснями;
 • розповіді із звуконаслідуванням;
 • потішки, віршики, лічилки, скоромовки, загадки.
 • вправи на розвиток дрібної моторики;
 • ритмічні вправи;
 • музично-ритмічні вправи;
 • вправи на релаксацію.

Усі перелічені засоби розвитку дитини слід використовувати під час занять, режимних моментів, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок, фізкультпауз, пальчикової гімнастики. А також вихователь може включати їх у свої заняття як елементи логоритміки.

Заняття з елементами логоритміки у справах розвитку дитини як засіб займає ключові позиції. Логопедична ритміка спрямована на всебічний розвиток дитини, вдосконалення її мовлення, оволодіння руховими навичками, вміння орієнтуватися в навколишньому світі, розуміння сенсу пропонованих ігр-вправ, завдань,  здатність долати труднощі, творчо проявляти себе. Щоденне виконання у визначений час різних за своїм характером логоритмічних вправ (ранкова дихально-голосова зарядка з рухами, вправи на розслаблення, спів голосних звуків з рухом і тн засоби.) привчає дітей до оздоровчого режиму. Під впливом систематичних логоритмічних занять в організмі відбувається перебудова різних систем, наприклад, серцево-судинної, дихальної, мовно-рухової, пізнавальної та ін.

Основні умови проведення занять з елементами логоритміки:

 • заняття складаються з опорою на лексичні теми;
 • усі вправи виконуються за наслідуванням;
 • заняття проводяться в ігровій формі;
 • на занятті повинна панувати атмосфера радості і доброзичливості.

Отже, якщо підходити до таких занять творчо, кожне з них стане неповторним, цікавим, яскравим та водночас зможе вирішити багато складних профілактичних та корекційних завдань у розвитку дітей.

Музичний працівник

Музичний урок якнайкраще сприяє розвитку дітей з вадами мовлення, виправленню недоліків фізичного розвитку, загальної та мовної моторики, вихованню позитивних якостей особистості, естетичному вихованню. Діти вчаться слухати музику, під музику виконувати різні рухи, співати, танцювати, грати на музичних інструментах. Рухи під музику сприяють не тільки корекційній роботі, але й мають вплив як на фізичний розвиток, так і на розвиток мислення, пам'яті, уваги, сприйманню довкілля. Виконання під музику віршів, підспівок, інсценування пісень, музичних казок сприяє розвитку рухового апарату та мовної моторики.

Музичний працівник , який знайомий з основами логоритміки та зацікавлений в роботі з дітьми, у яких присутні вади мовлення, може допомогти в профілактичній та корекційній роботі.

Якщо проаналізувати рекомендовані схеми логоритмічних занять, які пропонують різні автори, то можна помітити, що до них включено різні види музичної діяльності: співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах.

Матеріал, який зазвичай використовують усі музичні працівники, проводячи заняття з елементами логоритміки:

 • ігри зі словом;
 • ігри зі співами;
 • музично-дидактичні ігри і вправи;
 • вправи для формування основних рухів, які навчають орієнтуватися у просторі;
 • загально розвиваючі вправи для різних груп м'язів (рук, кистей рук);
 • вправи, що виховують музично-ритмічне чуття;
 • вправи для розвитку уваги і пам'яті;
 • вправи для регуляції м’язового тонусу.

Пропонуємо розглянути орієнтовну структуру альтернативного логоритмічного заняття:

I частина. Вступна.
Підготовка до мовного та моторного навантаження (використання вправ на розвиток основних рухів та чуття ритму)

II частина. Основна.
Включає різні вправи на розвиток уваги, координації рухів, мовлення з рухами, м’язового тонусу, чуття ритму, мовленнєві і мімічні рухи, дрібну моторику, а також слухання, співи, гру.

III частина. Заключна.
Повернення дітей у спокійний врівноважений стан.

Співпраця музичного керівника, вчителя-логопеда та вихователя в справі розвитку мовлення дітей, профілактиці чи корекції мовленнєвих порушень надзвичайно важлива і потрібна. По тому, як дитина крокує, бігає, стрибає, можна зрозуміти, який в неї фізичний розвиток, чи вміє вона координувати рухи, який емоційний настрій.

Якщо у дитини погано розвинуті основні рухи, їй важко буде, звичайно, вивчити таночок чи рухливу гру. А, якщо у неї є ще й вади мовлення, то вона почуває себе в дитячому колективі невпевнено, дискомфортно. Мета діяльності усіх педагогів дошкільного навчального закладу полягає в тому, щоб допомогти таким дітям.

Інструктор з фізичного виховання

Роботу над розвитком основних рухів, в першу чергу, проводить інструктор з фізичного виховання на заняттях, фізкультурних розвагах, під час ранкової гімнастики.

Інструктору з фізичного виховання доцільно використовувати на заняттях наступні засоби логопедичної ритміки:

 • формування сенсорних здібностей: сприймання різної мелодії, розвиток уваги, реакції на ритм та слухові подразники;
 • формування музично-ритмічних навиків: ходьба, біг, напівприсідання, покачування на ногах, поєднання ходьби з підстрибуванням, вправами з предметами, рухами у відповідності з контрастним звучанням музики;
 • виховання вміння зберігати рівновагу: ходьба по обмеженій площині, переступання через предмети, підняття по похилій поверхні, ходьба по шнурку, що лежить на підлозі;
 • виконання комплексу вправ у стрибках, танцях: прості елементи стрибка (підтанцьовування, підстрибування, перестрибування), зміна рухів у відповідності до тексту;
 • виховання навиків виразних рухів: ритмічна ходьба під музику, плескання в долоні, повороти навколо себе на кроці в одну сторону;
 • виховання просторової орієнтації: ходьба по одному, парами, "зграйкою", один за одним, у зворотному напрямі, виконання нескладних танцювальних рухів;
 • виховання моторики рук (кисті, пальців, передпліччя): рухи під різнохарактерну музику, плескання в долоні, звуконаслідування, виконання колових рухів зігнутими в ліктях руками;

Усі ці ігри і вправи розвивають у дітей швидкість, спритність, силу і всебічно впливають на організм дитини, викликаючи позитивні зміни функцій м’язової, дихальної та серцево-судинної систем.

Система роботи логопеда з педагогічними кадрами

Розглянувши основні шляхи залучення всіх учасників альтернативного педагогічного процесу до корекції та профілактики мовленнєвих порушень дитини-дошкільника, окреслимо систему співпраці вчителя-логопеда з педагогічними працівниками.

Система роботи з педагогічними кадрами включає два етапи:

І. Обговорення результатів альтернативних онлайн обстежень дітей усіма фахівцями ( вчитель-логопед, вихователь, інструктор з фізичного виховання, практичний психолог, музичний керівник), визначення основних проблем дітей-логопатів з усіх розділів освітньо-виховної роботи та визначення змісту методів і прийомів корекційного навчання дітей з порушеннями мовлення.

ІІ. Організація альтернативної методичної роботи вчителя-логопеда з педагогічними працівниками, спрямована на покращення ефективності корекційного навчання, профілактику мовленнєвих порушень.

Обговоривши усі види обстежень, підбирається альтернативний комплексний підхід у навчанні дитини. Онлайн уроки для корекції та профілактики мовленнєвих порушень дошкільників, напрямки альтернативної роботи, які визначатимуть:

 • розвиток загальної, дрібної, артикуляційної моторик;
 • просодичної сторони мовлення;
 • фонематичних процесів;
 • орієнтації в просторі та часі;
 • психічних процесів – пам'яті, уваги, мислення;
 • комунікативних мовленнєвих навичок;