Ви знаходитеся: Домашня З інструктором з фізичного виховання

Співпраця вчителя-логопеда з інструктором з фізичного виховання

Мовленнєві проблеми дітей дошкільного віку стали досить поширеним явищем. Однією з причин такого становища є порушення розвитку загальної, дрібної та артикуляційної моторики.

Оскільки вчитель-логопед не може охопити корекційним навчанням всіх дітей-логопатів у дошкільному закладі, він шукає шляхи співпраці з педагогами іншого фаху з метою залучення їх до проблеми подолання мовленнєвих вад дітей. В освітньому дошкільному закладі велику допомогу вчителю-логопеду в підвищенні ефективності корекційного навчання може надати інструктор з фізичного виховання шляхом розвитку загальної, дрібної та артикуляційної моторики.

В цьому розділі ми подаємо різні практичні митеріали щодо профілактики та підвищення ефективності корекційного навчання дітей з використанням вправ фізичного виховання.