Ви знаходитеся: Домашня Весела гімнастика логопеда Логопедичні вправи у справах розвитку дитини.

Логопедичні вправи у справах розвитку дитини.

Логопедичні вправи

Засоби логопедичної ритміки у справах розвитку дитини, можна подати як систему поступово ускладнюючих логопедичних вправ та занять. Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Основною функцією логопедичної ритміки у справах розвитку дитини є створення основних ритмічних, логоритмічних і музично-ритмічних вправ і завдань, які є в основі самостійної рухової, музичної і мовної діяльності дітей з мовною патологією.

Дана стаття логопедичної онлайн служби надає комплекс логопедичних вправ, необхідних для психо - фізичного розвитку дитини, охоплюючи усі основні напрямки її діяльності.

Даний комплекс пропонованих вправ логоритміки включає:

Ходьба і крокування в різних напрямках

Логопедичні вправи на розвиток дихання, голосу і артикуляції

Логопедичні вправи на розвито  регуляцію м’язового тонусу

Логопедичні вправи на розвиток і активізацію уваги

Логопедичні лічбові вправи

Мовні логопедичні вправи без музичного супроводу

Логопедичні вправи для розвитку та формування музичного розміру чи метру

Логопедичні вправи для розвитку формування почуття музичного темпу

Ритмічні вправи

Спів

Гра на музичних інструментах

Музична самостійна діяльність

Ігрова логопедична діяльність

Заключні логопедичні вправи

Орієнтовна структура логоритмічної форми роботи

Ходьба і крокування в різних напрямках

Це відні логопедичні вправи. У справах розвитку дитини 3-5 р вони повинні розвивати та навчати дітей першочерговим навикам ходьби по колу по одному, парами і групою, досконало обходити різні предмети, не наштовхуючись під час зустрічної ходьби, досконало підтримувати заданий напрямок, рухатися по орієнтирам, підтримувати однакову відстань між тими, хто йде, також шикуватись в шеренги, лінії, колони. Дитина вчиться досконало орієнтуватись в просторі і в колективі, в право-лівосторонньому напрямку руху, в поворотах, в крокуванні спиною назад, обличчям до центру і т.п.

Логопеди з логопедичної онлайн служби зтверджують. У справах розвитку дитини, з самого початку розвиваючих логопедичних  занять ввідні вправи дають установку на різноманітний темп руху і мови. Тому в край важливо у справах розвитку  дитини направляти увагу  на керуючу роль музики. Вдосконалення Ходьби під музику в наш час входить в кожне заняття. Це є природним видом руху і в той же час досить складним по координації. Логопеди з логопедичної онлайн служби свідчать. У дітей з порушенням мови, особливо в молодшому віці (до 3-5 років), в наш час простежується відставання в координації рухів під час ходьби. Вони широко розставляють ноги, шаркають ними, спостерігається нестійкість в ходьбі, сповільненість рухів.

Педагог-логопед з логопедичної онлайн служби з перших занять починає формувати у дітей стійкість, вміння ставити ноги ближче до середини лінії, зменшуючи тим самим бокові розгойдування, піднімати ноги при ходьбі, Для цього використовуються вправи по досконалому переступанню через предмети: палки, канат, кубики, щаблі драбини покладеної на підлогу, і т.п. Логопеди з логопедичної онлайн служби свідчать. У справах дитячого розвитку тренування стійкості дозволяє більш направлено виховувати орієнтування в ходьбі між предметами, що необхідно в практичному житті. На логопедичних заняттях у справах розвитку дитини можна використовувати наступні види ходьби:

 • окремо по доріжці, відзначеної двома канатами;
 • групою;
 • групою під барабан до протилежної сторони залу;
 • групою вздовж залу; «зграйкою» вздовж канату, викладеного по колу: діти йдуть під чіткі удари барабану (чи звуки маршу), після зупинки повертаються обличчям в коло і забирають канат;
 • групою до протилежної сторони залу з переступанням через канат, покладений впоперек залу;
 • вздовж канату по колу один за одним (це готує дітей до ходьби в колоні по одному);
 • один за одним, тримаючись лівою рукою за шнурок. Під звуки барабана педагог (потім дитина) веде дітей по колу, рух можна супроводжувати звуками у-у-у;
 • один за одним, тримаючись за руки;
 • по дошці, покладеній на підлогу;
 • з переступанням через палки, паралельно покладені на підлогу (5-6 палок на відстані 35-40 см одна від одної);
 • боком, приставними кроками по нижній щаблі гімнастичної стінки;
 • один за одним по колу із зупинками. Діти йдуть слідом за педагогом у відповідності зі звуковим сигналом (під барабан, рахунок);
 • на пальцях. Діти тримають руки на поясі, голови підняті, йдуть по колу один за одним. Після проходження одно кола зупиняються, опускаються на повну ступню. На наступних заняттях можна пройти два-три кола;
 • один за одним з прапорцями в руках. Діти в такт крокам вільно і широко розмахують прапорцями;
 • по дошці з при піднятим краєм. Діти тримають руки в сторони, зістрибують з дошки на пальці;
 • з переступанням через кубики (5-6 кубиків кладуть на відстані 35-40 см один від одного);
 • по лавці, тримаючи руки в сторони;
 • по канату один за одним боком, приставним кроком;
 • один за одним між стільцями. Діти йдуть за педагогом по колу, обходячи 5-6 стільців, які розставлені на середині залу на відстані одного метра один від одного;
 • один за одним «змійкою», з переступанням через канат, який лежить на підлозі;
 • на пальцях і на п’ятках із зміною положення рук;
 • один за одним з високо піднятими колінами. Ходьба продовжується під удари барабану. Різні види ходьби поєднуються не лише з музикою, але й зі словом.

Логопедичні вправи на розвиток дитячого дихання, голосу і артикуляції

Логопеди з логопедичної онлайн служби свідчать. В наш час вправи мають проводитися в повній відповідності з етапами і завданнями логопедичної роботи. В більшій кількості вони входять в заняття, які проводяться на початку корекційного курсу. В міру вдалого усунення мовного порушення, кількість їх в середині і в кінці корекційного курсу скорочується, але не виключається.

Мета логопедичних вправ – сприяти нормалізації діяльності периферичних відділів мовного апарату. Вправи на розвиток дитячого дихання допомагають виробити логопедично-правильне діафрагмальне дихання, тривалість видиху, його сили і поступовості. Їх можна поєднувати з рухами рук, тулуба, голови.

У вправах на розвиток дитячого дихання включається логопедичний мовний матеріал, який промовляється на видиху. Наприклад логопед каже піднятися на пальці, руки потягнути вверх – вдих, опускаючись на повну ступню і ставлячи руки на пояс, тягнуть спочатку глухий звук [с] (або [ш], [х], [ф]), потім голосні звуки ізольовано і в різних комбінаціях, потім голосні в поєднанні з приголосними. Далі під вказівки логопеда – на видиху діти промовляють слова з відкритими складами, закритими; фрази, які складаються з 3-4-5 слів. Основні подовжені фрази вимагають більш довшого видиху.

Робота логопеда над голосом дитини починається з вимови на видиху голосних і приголосних звуків. Логопедичні вправи проводять з музичним супроводом і без нього. Згідно логопедичних вказівок голосні проспівуються зі зміною у висоті голосу. Якщо ці основні логопедичні вправи одразу не виходять, можна їх замінити логопедичними іграми. Логопед в ігровій формі проводить звуконаслідування кішки, гудка пароплава. Сила дитячого голосу вдосконалюється при промовлянні голосних голосніше або тихіше, у відповідності з посиленням чи послабленням музичного акомпанементу. У справах розвитку та вдосконалення виразності дитячого голосу корисна мелодекламація: логопедичне виразне читання віршів з запитальною, окличною та іншими інтонаціями під відповідну музику.

Логопедична робота над вдосконаленням та розвитком дикції проводиться за допомогою дихальних, голосових і артикуляційних вправ. На заняттях по вихованню дихання, розвиток та вдосконалення голосу та артикуляції включається спів і виконання вигуків, які виражають основні емоції – радість, біль, гнів, страх. Потім дитячі вигуки включаються у логопедичні вірші, які підбираються таким чином, щоб забарвлення основного звуку у них було різне: мінорне чи мажорне у відповідності з музикою.

Логопедичні вправи на регуляцію м’язового тонусу

Ці логопедичні вправи дозволяють дітям оволодіти своїми основними м’язами, навчитись управляти своїми дитячими рухами. Дошкільнята знайомляться з голосним і тихим звучанням музичного інструменту спочатку в положенні стоячи чи сидячи біля нього і виконують м’які рухи прапорцями вниз – на тихе звучання і більші сильні змахи прапорцями між собою – при голосному звучанні. Замість прапорців можна використовувати барабан, бубон, обруч, стрічку. Потім логопедичні вправи ускладнюються. Діти виконують вправи з предметами в процесі ходьби, бігу, підскоків. Різне звучання логопед може позначати і кроками: насильне крокування діти йдуть на повних ступнях, на тихе – на пальцях.

В логопедичній роботі по досконалому вмінню регулювати м’язовий тонус дитини можна виділити загальнорозвиваючі і корекційні вправи логопеда. Загальнорозвиваючі вправи логопеда, попри всесторонній вплив на організм, розвивають м’язи дитячої спини, живота, плечового пояса, ніг, рук. Особливу увагу логопеди з логопедичної онлайн служби приділяють вправам з м’ячами.

Корекційні логопедичні вправи застосовуються для зміцнення м’язів стопи і тулуба, для розвитку дитячої рівноваги, формування правильної дитячої постави. Почуття дитячої рівноваги розвивається при ходьбі, бігу, стрибках і в ході інших логопедичних вправ. Ці розвиваючі дитячі вправи виконуються під спокійну музику з вираженими акцентами, які досконало вказують на початок і кінець руху. В наш час такі логопедичні вправи як «галоп і високий біг», «метелики», «пружинки», «легкі і тяжкі руки», «накачування рук і млин», «веселі ніжки», «вітерець і вітер» , «малюємо на піску» логопеди з логопедичної онлайн служби широко використовуються в логопедичній практиці.

Логопедичні вправи на активізацію уваги

Логопеди з логопедичної онлайн служби свідчать. В наш час такі логопедичні вправи розвивають та вдосконалюють реакцію дитини на зорові і слухові подразники. Логопеди з логопедичної онлайн служби розвивають усі види пам’яті: зорову, слухову, моторну.

Розвивати та вдосконалювати увагу логопеду допомагають слово, музика, жест. Особливо широко у справах розвитку дитини логопедами з логопедичної онлайн служби використовується музика. На логоритмічних заняттях логопеда проводяться зазвичай одна-дві логопедичні вправи на активізацію уваги. До зорових вправ логопеда відносяться: вправи на досконале переключення рухів; вправи на стійкість уваги (імпровізація); вправи на розподіл уваги; вправи з м’ячем; вправа «Жуки».

Логопедичні вправи на розвиток слухової уваги допомагають дітям досконало розрізняти мажорне і мінорне закінчення музики, чують і передають в рухах короткі музичні фрази. В наш час логопеди з логопедичної онлайн служби широко використовують логопедичні вправи з такими назвами: «Поспи і потанцюй»; «Сумно чи весело закінчилась музика?»; «Літній дощ».

Лічбові вправи логопеда в ігровій формі

Ці логопедичні вправи використовуються логопедами з логопедичної онлайн служби для організації поведінки дітей при виконанні завдань, особливо складних по змісту рухів. У справах розвитку дитини лічба допомагає дітям правильно стати парами, пошикуватися у дві колони, в дві шеренги, стати по троє, четверо і т.д. Лічбові вправи логопеда входять в зарядку. Логопед говорить цифри, або слова, що позначають різні рухи. Ці вправи проводяться у віршованій формі як сигнал для виконання наступної вправи. Це такі вправи: "Раз і два", "Зарядка", "Руки вище підніми", "М’ячик". Ось, наприклад, гра "М’ячик":

Логопед починає заняття в ігроій фотмі. Тримаючи м’яч в руках, гравець промовляє перші два рядки вірша, потім, промовляючи наступні два рядки, робить кидок м’ячем на кожне слово, спочатку підкидуючи його вверх, а потім ударяючи об підлогу:

Друг веселий, м’ячик мій!
Ти стрибай, не стій, не стій.
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Гарно як з тобою грати.

Мовні логопедичні вправи без музичного супроводу

У справах розвитку дитини,  такі логопедичні завдання в ігровій формі можна використовувати при проведенні ранкової зарядки чи фізкультхвилинки під час занять ( логопедичних, предметних, тематичних та ін.), з промовлянням віршованих рядків як з рухами, так і без них. Рухи не повинні бути механічними. Віршований логопедичний матеріал для проведення заняття в ігровій формі повинен мати:

 • різну корекційну направленість: для нормалізації темпу і ритму дітей, які заїкаються; для розвитку словника у дітей із загальним недорозвитком мови; для автоматизації звуковимови у дітей з дизартрією і т.д.;
 • відповідний динамічний розмір, щоби можна було співвіднести рухи руками, ногами, тулубом з ритмом мови;
 • середню довжину рядка, так як для довгого рядка важко підібрати відповідні рухи;
 • перевагу дієслівної лексики, для того, щоб продемонструвати рухи;
 • сюжетну лінію або діючу особу, щоб виключити механічний рух і виховувати логічний зв'язок між текстом і рухом;
 • крім того, вірші потрібно підбирати, враховуючи вік, мовні і рухові можливості дітей.

Не всі логопедичні мовні вправи та ігри можна виконувати рухаючись і одночасно промовляючи вірші. Це може викликати порушення дитячого дихання. Тому у справах розвитку краще розділити дітей на дві групи: одна виконує рухи, інша промовляє текст. Отже логопеди з логопедичної онлайн служби зауважують. Можуть бути вправи з одночасним виконанням дій і вправи з роздільним виконанням мовного тексту і дій (одна дитина говорить, інша виконує).

Вправи для формування музичного розміру чи метру

Музичний метр являє собою систему співвідношень акцентів і не акцентованих долей різних рангів. Акцент виділяється акордом в будь-якому регістрі рояля чи ударом по барабану. Спочатку діти, стоячи чи сидячи на місці, дають умовну рухову реакцію оплеском , рухом ноги, передачею предмета. Потім логопед в занятті показує різну перестановку, пов’язану з акцентом як умовним сигналом до перестановки. Несподіваний акцент грає роль сигналу до дії, до переходу на іншу дію, припинення дії чи почергове виконання завдань по групах. Логопеди з  логопедичної онлайн служби стверджують. У справах розвитку дитини вправи на несподіваний акцент підготовлюють дітей до роботи над акцентом – метричним і перехідним.

Сюди відносяться:

Логопедичні вправи на сприйняття несподіваного акценту:

 • діти йдуть по колу, тримаючи в руках бубон. На несподіваний акцент зупиняються і вдаряють в бубон;
 • на підлозі намальовані кола по кількості дітей. Під марш кожен ходить навколо свого кола. На акцент в музиці застрибують в своє коло на двох ногах і чекають наступного сигналу, на який можна буде вистрибнути з кола.

Логопедичні вправи на сприйняття метричного акценту:

 • діти, сидячи в колі, відмічають оплеском акцент, який дається на рахунок "раз" в тактах;
 • стоячи в колі, діти відмічають акцент на рахунок "раз" ударом ноги.

Логопеди з  логопедичної онлайн служби стверджують. У справах розвитку дитини можна також відповідним рухом ноги, руки, стрибком чи за допомогою різних предметів (прапорця, скакалки, стрічки) виділяти метричний акцент.

Логопедичні вправи на сприйняття перехідного акценту:

Логопеди з  логопедичної онлайн служби стверджують. У справах розвитку дитини характерна особливість полягає в тому, що перехідний акцент на відміну від метричного, не завжди падає на рахунок "раз", а послідовно переходить на "два", "три", "чотири". Його можна спів ставити з логічним наголосом в мові, тому він набуває важливого значення в ритмічних вправах з мовою.  .

Логопедичні вправи на формування почуття музичного темпу

Темп музики – це швидкість музичного виконання, яка визначається перш за все частотою чергувань основних метричних долей, визначаючи число ударів в хвилину, і абсолютною тривалістю ритмічної одиниці.

Спочатку темп засвоюється на простих рухах: оплесках, ударах по барабану, в змахах руками і т.д. Потім включаються рухи ногами на місці, в ходьбі і бігу. Спочатку беруться дві темпові швидкості: нормальна ходьба і біг. Далі переходять до поступового прискорення і сповільнення темпу. Засвоївши поняття "швидко" і "повільно" в русі, діти починають правильно співставляти різний темп руху у відповідності термінам.

Для відпрацювання дітьми темпу руху в колективі логопеду потрібно знати темп руху кожної дитини. Це допоможе логопеду вміло направити в потрібний темп того, у кого занадто швидкий рух чи занадто сповільнений.

У справах розвитку дитини, корекція порушення темпу особливо важлива для дітей із заїканням, тахілалією, брадилалією, дизартрією, афазією. Нормалізація темпу загальних рухів сприяє вихованню правильного мовного темпу.

З дітьми молодшого дошкільного віку темп розвиваючих рухів відпрацьовується під час кроку і бігу, при шикуваннях, у вправах з предметами.

Логопедичні вправи в ігровій фотмі:

 • По ходу логопедичної вправи діти, піднявши руки на рівні плечей, біжать один за одним, імітуючи політ літака;
 • По ходу логопедичної вправи діти йдуть по намальованій лінії під звук маршу . При переході музики на темп бігу діти біжать до обруча, який лежить в центрі залу, беруться за нього правою чи лівою рукою (за вказівкою педагога) і біжать по колу, тримаючись за обруч, поки не почують зміну темпу музики (марш). Кладуть обруч на підлогу і знову йдуть один за одним по лінії;
 • По ходу логопедичної вправи діти йдуть парами в темп маршу. При переході на швидкий темп всі пари зупиняються, піднімають зімкнуті руки і утворюють ворітця, в які пробігає перша пара і стає останньою. При відновленні темпу маршу пари знову йдуть.

В наш час з старшим дошкільниками  логопед з логопедичної онлайн  групи відпрацьовує темп у вправах на шикування: рух ланцюжком, змійкою, мале і велике коло, декілька кіл. У справах розвитку дитини використовуються скакалки, бубони, обручі, м’ячі, трикутники. Можна давати дітям 3-5р вправи з уявними предметами.

Основні логопедичні вправи:

 • Логопедична вправа №1 діти стоять в шерензі з обручами в руках. На повільний темп музики піднімають обручі над головою і повільно опускають їх, знову піднімають. По ходу логопедичної вправи на швидкий темп котять обручі по підлозі і біжать за ними;
 • Логопедична вправа №2 на повільний темп діти, стоячи в колі, б'ють м’ячем об підлогу і ловлять обома руками. По ходу логопедичної вправи з переходом музики на швидкий темп беруть м’яч в праву руку, високо піднімають його і біжать по колу. З відновленням повільного темпу зупиняються і б'ють м’ячем об підлогу;
 • Логопедична вправа №3 по колу стоять стільці на відстані 2-3 кроків один від одного. На темп маршу діти йдуть змійкою між стільцями. По ходу логопедичної вправи на темп бігу рухаються по зовнішньому колу. Музика замовкає, всі сідають на стільці. Знову звучить марш, відновлюється рух змійкою між стільцями.

Ритмічні логопедичні вправи

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують ритм який звучить, служить для виховання і розвитку у дітей почуття ритму в русі. Тому в наш час у справах розвитку мовлення дітей важливе відчуття ритму для включення його в мову. 
Ритмічною одиницею називається тривалість окремих звуків чи пауз.

У справах розвитку мовлення дитини логопеди виділяють три рівня сприйняття музичного ритму: на першому рівні сприймаються часові відношення звуків, мотивів, коротких фраз. На другому рівні відображається часова структура більш великих музичних відрізків – фраз, речень, періодів. На третьому рівні сприймається структура в цілому.

У справах розвитку мовлення ритм допомагає педагогу швидко знайти контакт з музично малорозвиненими дітьми і поєднати слово, музику і рухи в спеціальних комплексних вправах.

В онтогенезі логопедами виділено наступний порядок формування почуття ритму. Першою появляється здатність до сприйняття – відтворення темпу проходження звуків. Причому по ходу логопедичної вправи спочатку діти опановують еталон швидкого темпу, потім – середнього і значно пізніше – повільного.

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Процес орієнтовного рухового моделювання ритмічної структури складається з наступних основних періодів, які послідовно проявляються у справах розвитку мовлення дитини:

 1. Аритмічні рухові реакції.
 2. Рівномірні рухи, які відображають акцентовані звукові елементи.
 3. Відтворення в рухах основного ритмічного відношення, яке відображає початкову стадію відтворення ритмічного малюнка.
 4. Рухові відтворення структури завдання в цілому.
 5. Засвоєння ритму.

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. У справах розвитку мовлення дитини почуття розвинутого ритму (на основі виховання музичного ритму) має велике значення в онтогенезі мови.
При логоритмічному впливі на дітей з мовленнєвими порушеннями необхідно враховувати дані онтогенезу у формуванні музичного ритму і почуття ритму в цілому.

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. У справах розвитку мовлення дитини дітям даються ритми у формі ігор, драматизації, наслідування. Зміст і форма драматизації повинні відповідати віку, загальному розвитку і руховим можливостям дітей. В молодшому дошкільному віці ритми оформляються легкими рухами, які відтворюються сидячи, стоячи чи в діях.

Основні логопедичні вправи :

 • по ходу логопедичної вправи діти сидять в колі парами, обличчям один до одного. На кожну восьму долю по черзі вказівним пальцем погрожують один одному спочатку правою рукою, потім лівою. по ходу логопедичної вправи на чверть повертаються один до одного спиною і, опинившись з новим сусідом, продовжують також виконувати ці рухи;
 • по ходу логопедичної вправи діти сидять на підлозі, створивши коло, ноги перехрещені. На половинну ноту роблять плеск над головою, на першу чверть плескають правою рукою об підлогу, на другу – плескають лівою рукою об підлогу;
 • по ходу логопедичної вправи діти витрушують і вивішують білизну: на першу чверть – взяти її, на другу – витрусити, на половинну ноту – повісити білизну на шнурок.

У логопедичній практиці для корекційної роботи використовуються   і ритмічні танці. Вони являють собою поєднання звичайних рухів – кроків, бігу, підскоків на місці, бокових стрибків, поворотів і т.д. – і музики. Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. У справах розвитку мовлення дитини ці вправи не потребують спеціальної танцювальної техніки, але відрізняються складністю побудови, вимагають часу для їх повного засвоєння. В ритмічні вправи логопед обов’язково вносить мову. У справах розвитку мовлення дитини робота над мовою проводиться комплексно: над звуком, мімікою, жестом, тобто над всією просодикою. Мовний матеріал логопеда можна розділити на три групи:

 1. Рухи зі словом і жестом.
 2. Називання дії групою учасників чи одним учасником.
 3. Діалоги, які:
 4. а). говорить тільки один з учасників, а другий слухає, діє мовчки;

  б). мовне спілкування ведеться двома учасниками чи групами.

Перша група вправ логопеда рухи зі словом і жестом використовується в роботі з дітьми дошкільного і шкільного віку. По ходу логопедичної вправи діти в різних діях, положеннях, взаємовідносинах активно виражають думку, запропоновану в тексті. Наприклад, "Ведмедик з лялькою танцюють польку", "Веселий танок".

Друга група вправ називання дії використовується на заняттях з дітьми будь-якого віку, у відповідності з їх мовними і руховими можливостями. На початку корекційного курсу дії називає педагог, по ходу логопедичної вправи учасники заняття виконують їх всі разом або по черзі. Потім дії називає хто-небудь з учасників логопедичного заняття чи всі діляться на групи. По ходу логопедичної вправи одна група називає дії, а друга ці дії виконує. Ці вправи важливі для виховання колективного ритму. Наприклад, " Ми на луг ходили", "Десь тут була подоляночка".

Третя група логопедичних  вправ діалоги проводиться у формі діалогу, які виражають взаємовідносини двох людей (чи груп). Деякі з них складають звертання, прохання чи заборону для одного з учасників, по ходу логопедичної вправи другий мовчки виконує чи не виконує дії. В інших логопедичних вправах говорять обидві сторони діалогу. Наприклад, "Сорока-ворона", танець "Полька", "Хоровод".

Перегляд додатквого матеріалу на тему Музично-ритмічні рухи

Спів

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Спів – складний процес звукоутворення. У справах розвитку мовлення дитини вкрай важлива координація слуху і голосу, тобто взаємодія співочої інтонації, слухового і м’язового відчуття. Спів і рух на фоні музики дає позитивний вплив на дітей з різноманітними мовними порушеннями. Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Органічним елементом пісні є слово. У справах розвитку мовлення дитини музика і слово виробляють почуття організованості. Тексти пісень повинні стимулювати інтерес, робити багатішими їх переживання. В такому психологічному стані зменшуються від’ємні комплекси, а завдяки цьому легше долаються мовні труднощі.

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Для розвитку правильного звукоутворення і співочого дихання зручна мелодія з короткими і довгими тональностями, на яких звичайно виховується поступовий видох і правильне формування окремих голосних.

Для вибору розвиваючих пісень необхідно: відповідність віку, змістовність, простота і запам’ятовуваність мелодій, логічне розміщення тексту по відношенню до голосних звуків, нескладність акомпанементу, можливість інсценування розвиваючих пісень, корекційна направленість.

Гра на музичних інструментах

У справах розвитку мовлення дитини , гра на музичних інструментах також використовується на заняттях з логоритміки. Їй відводиться особлива розвиваюча роль, так як вона вводить дитину в сферу музики, допомагає розвинути її творчі можливості.

У справах розвитку мовлення дитини, гра на музичних інструментах допомагає розвитку кісток рук; розвитку дихання, голосу, артикуляції під час виконання пісень; розвитку слуху при добиранні знайомих пісень; для нормалізації просодичної сторони мови при імпровізації ритмічних і мелодійних підспівок.

Музична самостійна діяльність

У справах розвитку мовлення дитини музична самостійна діяльність сприяє координації слуху, голосу і руху, тонального і ритмічного почуття; вихованню любові до музики і співу; збагаченню емоційного життя дітей.
Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Ця діяльність тісно пов’язана з музичною грою. Діти, які займаються з власної ініціативи, співають, водять хороводи, танцюють, підбирають мелодії на дитячих інструментах.

У справах розвитку мовлення дитини музична самостійна діяльність проявляється на святах, розвагах, під час розігрування сюжетно-рольових ігор, драматизації, на індивідуальних заняттях.

Ігрова діяльність

Ігри в руховій терапії можна використовувати самостійно чи в поєднанні з різними ритмічними, логоритмічними, музично-ритмічними комплексами. У справах розвитку мовлення дитини ігри приносять різноманітність і емоційність на заняття.

Основні розвиваючі логопедичні ігри можна розділити на такі:

 • Логопедичні ігри на місці (статичні ігри);
 • малорухливі і напіврухливі;
 • рухливі;
 • сюжетні рухливі;
 • несюжетні рухливі;
 • Логопедичні ігри з елементами спорту;
 • Логопедичні ігри-драматизації;

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують У всіх перечислених рухливих іграх вдосконалюються рухові якості дітей, розвивається зорова і слухова увага, швидкість рухових реакцій на орієнтування в просторі і в часі, точність при розрахунку своїх сил, спритність, швидкість, координація рухів.

Заключні логопедичні вправи

У справах розвитку мовлення дитини мета цих вправ – заспокоїти дітей, переключити їх увагу на інше заняття. Ці логопедичні вправи можна проводити в різній ігровій формі: звичайне крокування під музику, перешикування, слухання музики з наступним визначенням характеру твору.

Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Поєднання музики, руху і слова в логоритміці різне. Але У справах розвитку мовлення дитини яка би не була частка музики і слова, музики і руху всі мають велике значення. У логопедичних вправах в комплексі вони формують і впорядковують рухову сферу дитини, її діяльність, позитивно пливають на особистість. У справах розвитку мовлення дитини ритм сприймається багатьма органами перцепції – кінетичними відчуттями, тактильними, зоровими, слуховими. Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Ці сильні стимули створюють додаткову мотивацію до виправленню мови. Важливо, що у дитини нормалізується рухова сфера і корекція мовних порушень відбувається несвідомо, природно. У справах розвитку мовлення дитини це сприяє розслабленню і попередженню виникнення психічної, емоційної і м’язової напруги. Логопеди з логопедичної онлайн служби стверджують. Загальна моторна підготовленість всіх і окремих груп м'язів позитивно вливає на нормалізацію дихальних і артикуляційних м'язів. У справах розвитку мовлення дитини виконання ритмічних вправ на фоні позитивного емоційного збудження сприяє вихованню правильної мови, активізує діяльність дітей у спілкуванні, грі, в руховій імпровізації.

Отже, названі вище засоби логоритміки вносяться у заняття.

Орієнтовна структура логоритмічної форми роботи:

1. Музично-ритмічні рухи, перешикування, ігри на увагу, комплекс загально-розвиваючих вправ, дихальні вправи.

2. Логопедичні ігри на розвиток фонематичного слуху, артикуляційної, дрібної моторики, міміки.

3. Оркестр, спів, ігри, танець.

4. Слухання – релаксація.

Звичайно, повноцінне заняття логоритміки може провести тільки досвідчений педагог-дефектолог, логопед, що мають додаткову музичну освіту. Однак елементи даної методики доцільно було б вносити педагогам дошкільних навчальних закладів щодня у різні форми роботи з дітьми.

Оскільки у повскденному житті не завжди можна зустріти фахового логопеда, який до того ще й мав би музичну освіту і був би фахівцем як з питань музичного, фізичного, естетичного та інших напрямків виховання дошкільників, то цілком закономірно випливає ідея співпраці педагогів різного фаху в корекційрому навчанні дітей та профілактики мовних порушень в сучасному дошкільному навчальному закладі.