Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6... Next »
Термін Визначення
Браділалія

Патологічно повільний темп мовлення

Браділексія

(від грец Bradys - повільний і lexis - мова, слово) - уповільнення темпу мови, прояв брадикінезії.

Браділогія

(від грец. Bradys -. повільний і logos - слово, мова, розум) - утруднення й уповільнення протікання асоціативних процесів (мислення, мови).

Брадіпраксія

(від грец. Bradys - повільний і praxis - дія) - уповільнення темпу цілеспрямованих дій, прояв брадикінезії.

Брадіфазія

(від грец. Bradys -. повільний і phasis - мова) - загальна назва, що охоплює різні прояви сповільненої мови.

Брадіфразія

(від грецю Bradys - повільний phrasis - вираз) - патологічна уповільнення мовлення. Виникає внаслідок порушення балансу нервових процесів (переважання гальмування над збудженням). Мова логопатів, які страждають Б. відрізняється нечіткою артикуляцією, розтягуванням голосних. Тривалі висловлювання затруднені через підвищену стомлюваність. Частіше зустрічається при різних нервових захворюваннях і олігофренії. Усунення Б. можливе за рахунок логопедичних вправ з корекції мовних рухів, а також медичних заходів за призначенням психоневролога.

Брадіфренія

(від грец. bradys — медленный phren — ум, розум) - загальне уповільнення протікання психічних процесів.

Бродмана поля

В 1909 році К. Бродман, (нім. психіатр) опублікував "карту полів" де визначив 52 ділянки кори головонго мозку, які відрізняються між собою будовою нервових клітин; різні поля зв'язані з різними функціями роботи головного мозку.

Брока центр

Центр моторного мовлення, розміщений у задній частині лобової звивинилівої півкулі. Являє собою кінетико-моторний вербальний аналізатор, в якому переробляється насамперед пропріоцептивна інформація. На карті полів Бродмана зазначений як Поле 44. Названий по імені французького антрополога і хірурга Поля Брока, який відкрив його в 1865 році.

Вібрант

(лат.vibro - дриожати) - дрижачий звук

Відображене мовлення

Повторене за ким-небудь

Вербалізм

(від лат. verbalis — словесний) - психологічний синдром, що складається в дошкільному віці і характеризується різким переважанням розвитку вербальної сфери (усній, а іноді і письмовій мові, словесної пам'яті) над іншими сторонами психічного розвитку дитини.

Вербальний

(Лат. verbalis - словесний) - термін, який застосовується для позначення знаків, слів і процесів оперування знаками, словами.

Вербально-комунікативні методи

Група психологічних і, зокрема, психодіагностичних методів на основі мовного (усного або письмового) спілкування. Дослідження, що застосовує ці методи, здійснюється через вербальне спілкування. Вербально-комунікативні методи можуть використовуватися в різних цілях - психотерапевтичних, діагностичних, експериментальних і ін

Верніке центр

(Сенсорна мовна зона) - зона кори головного мозку, що бере участь в роботі з інформацією, пов'язаною з мовою. Розташована в задньому відділі верхньої скроневої звивини домінантної (частіше лівої) півкулі мозку. Згідно карти полів Бродмана визначені як Поле 39 - ангулярний звивина, частина зони Верніке (центр зорового аналізатора письмової мови). Поле 40 - крайова звивина, частина зони Верніке (руховий аналізатор складних професійних, трудових і побутових навичок).

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6... Next »