Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
Термін Визначення
Асфіксія

(від грец. — небиття серця) Задуха плоду і новонародженого - припинення дихання за тривалої серцевої діяльності внаслідок зниження або втрати збудливості дихального центру; спричиняє недостатність кисню в крові і тканинах, з наступним накопиченням вуглекислого газу в організмі.

Атака звука

Початок і спосіб (характер) утворння звука якогось інструменту чи голосу людини. Існує три види атаки звука: тверда атака (гучна розмова і крик), придихальна атака (приглушена, довірлива розмова "по секрету"), м'яка атака (звичайна задушевна розмова з приємною людиною).

Атаксія

(від грец. — без і — порядок) Розлад координації рухів людини.Спостерігається при порушеннях чутливості (в наслідок ураження спинного мозку) або при ураженнях вищих нервових центрів регуляції рухів.

Атрофія

(грец. — виснажений, худий) Зменшення розмірів органів, що супроводжується занепадом їхньої діяльності. В логопедії це пртуплення, або втрата будь якого відчуття чи властивоті.

Аудіограма

Графічне зображенняданих дослідження слуху за допомогою аудіометра

Аудіометрія

Вимірювання гостроти слуху, тобто визначення найменшої сили звуку, при якій цей звук сприймається пацієнтом.

аутизм

Розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується замкнутістю, відгородженням від зовнішнього реального світу, вираженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії і спілкування, а також обмеженими інтересами, зануренням у світ власних переживань і повторюваними діями. Всі зазначені ознаки проявляються у віці до трьох років.

Афазія

Повна або часткова втрата мови, викликана локальноми ураженнями головного мозку.

Афонія

(від грец. — німота, заніміння) Повна втрата звучності голосу при збереженні шепітної мови. Розрізняють справжню (органічну) та функціональну (психогенну).

Афферентна

(синоніми: сенсорна, гностична) Інформація, що надходить від різних органів відчуття у кору головного мозку.

Білінгвізм

Двомвність. Сукупність умінь людини спілкуватися двома різними мовами у межах одного мовного середовища чи колективу.

Білабіальний

(від лат. бі-дві, (labium-губа )Губно-губний приголосний звук, що утаорюєтьсязближенням або змиканням обох губ (напр., б, п, м).

Баттаризм

(від фр. battre - бити, ударяти) - Порушення мови, при якому, як і при тахілаліі, слова вимовляються в надмірно швидкому темпі, і супроводжуються нечіткістю артикуляції, "проковтуванням" закінчень. В результаті мова стає дуже нерозбірливою. Б. часто супроводжує невропатії як один із проявів підвищеної збудливості.

Безумовні рефлекси

Це вроджені реакції організму у відповідь на вплив подразників. Вони спадкові, сформовані ще до моменту народження дитини.

Брадікінезія

(від грец. Bradys - повільний і kinesis - рух) - патологічна сповільненість рухів при збереженій м'язовій системі. Часто виникає внаслідок перенесеного енцефаліту.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »