Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Тетизм

Розлад вимови, при якому замість усіх абобагатьох приголосних фонем вимовляються лише 2-4 стереотипні фонеми, зазвичай [т] [м], які замінюють всю решту приголосних фонем.