Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Парадигматичні зв'язки

Симультанно, просторово організована одиниця, в якій зміст змінюється у зв'язку із заміною якої- небудь ознаки одиниці. Організовані за ознакою «або-або»: наприклад, фонема може бути або дзвінкою, або глухою, або ротовою, або носовою.