Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Page:  1 2 Next »
Термін Визначення
Палатальний

Піднебінний, утворюється підняттям спинки язика до твердого піднебіння.

Парадигматичні зв'язки

Симультанно, просторово організована одиниця, в якій зміст змінюється у зв'язку із заміною якої- небудь ознаки одиниці. Організовані за ознакою «або-або»: наприклад, фонема може бути або дзвінкою, або глухою, або ротовою, або носовою.

Паралінгвістичні засоби спілкування

Міміка, жести.

Параліч

Нездатність м'яза (групи м'язів) до скорочення внаслідок порушення іннервації.

Паралалія

Розлад вимови, при якому неправильно вимовлена фонема замінюється іншою фонемою, яка існує в даній мові. Розрізняють параротацизм, парасигматизм і т.п.

Паралексія

Мовлення при читанні вголос, яке характеризується перестановкою та заміною букв чи складів. Зазвичай спостерігається при афазії.

Парафазія

Порушення мовленнєвого висловлювання, що виявляється в неправильному вживанні звуків (літеральна) або слів (вербальна) в усному і писемному мовленні.

Парез

Послаблення довільних рухів внаслідок порушення іннервації м'яза (групи м'язів).

Патогенез

Розділ патології, що вивчає механізми виникнення й розвитку хвороб.

Пдзотонічні рефлекси

Вроджені рефлекси, що виявляються у зміні пози й м'язового тонусу залежно від положення голови.

Персевераиія

Патологічне повторення або наполегливе відтворення якої-небудь дії або складу, слова. В основі П. лежать процеси, пов'язані із запізнюванням сигналу про припинення дії.

Письмо

Складна форма мовної діяльності, яка проявляється в автоматизованих рухах руки в процесі перекладу усного мовлення на письмове.

Полілогічне мовлення

Вміння дитини спілкуватися одночасно з кількома людьми

Полтерн (спотикання)

Патологічно прискорене мовлення з наявністю переривчастого темпу мовлення не судомного характеру.

Порушення голосу

Відсутність або розлад фонацій внаслідок порушень у голосотворному апараті.

Page:  1 2 Next »