Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Об'єкт логопедії

Конкретна людина або особа з мовленнєвим порушенням.

Обтуратор

Пристосування для закриття дефекту твердого піднебіння за наявності його розщеплення.

Олігофренія

Стійке. виражене, незворотнє порушення інтелектуальної сфери (особливо мислення) внаслідок органічного ураження мозку до 3-х років.

Олігофренопедагогіка

Наука про виховання та навчання розумово відсталих дітей: розділ дефектології.

Онтогенез

Історія розвитку окремого організму від яйцевої клітини до дорослого стану.

Оптико - гностичні порушення

Нездатність бачити предмет як ціле, не зважаючи на здатність уловлювати його ознаки та властивості.

Оральна апраксія

розлади складних рухів губ та язика, що призводять до порушення мовлення.

Органи мовлення активні

рухливі органи мовлення, які виконують основну роботу, яка необхідна для утворення звука (язик, губи, м'яке піднебіння І Т.Д.).

Органи мовлення пасивні

нерухливі органи мовлення, які нездатні до самостійної роботи. Вони в процесі артикуляції звука є точкою опори для активного органу (тверде піднебіння, альвеоли, зуби і т.д.).

Ортодонтія

розділ медицини, що займається вивченням, запобіганням і лікуванням деформацій зубних рядів та щелепно-лицевого скелета.

Ортофонія

Спеціальний вид лікування розладів голосової функції.

Орфоепія

розділ мовознавства, який вивчає нормативну літературну вимову.