Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Мовна діяльність

Сукупність психофізіологічних дій організму і розуміння мови, або породження її в усній чи писемній формі. Мовна діяльність пов'язана з психічною діяльністю особистості, з розвитком її інтелекту й емоцій (почуттів). Типи мовної діяльності: говоріння, письмо, слухання, читання. Синонімічний ряд: мовленнєва діяльність, комунікативна діяльність, словотворча діяльність, номінативна діяльність, мовна поведінка.