Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Лабіо-велярний

Поєднання задньоязикової (велярної) артикуляції з лабіалізацією.

Лабіо-дентальний

Губно-зубний; створення артикуляції наближенням нижньої губи до верхніх зубів - [ф], [в].

Ламбдацизм

Неправильна вимова звуків [л], [л']. Латеральний — боковий звук.

Лексика

(від дав.-гр.) — сукупність слів якоїсь мови чи діалекту, словниковий склад мови людини чи дитини, словниковий склад окремих творів чи письменників. Крім цього, може стосуватися окремого шару (груба, емоційна, нейтральна) чи групи (побутова, професійна) Л.

Логоyевроз

Невроз, який проявляється в формі розладу мовлення - заїканні.

Логопат

Людина з дефектним мовленням.

Логопатія

Порушення мовлення; загальне позначення стану мовного недорозвитку при нормальному слусі.

Логопедія

Спеціальна педагогічна наука про порушення мовлення, про методи їх попередження, иявлення, усунення засобами спеціального навчання і виховання.

Логоррея

Безутримний мовленнєвий потік як прояв мовленнєвої активності - пустий набір слів без огічного зв'язку; спостерігається у разі сенсорних порушень.

Логофобія

Патологічно-особистісна реакція на мовленнєвий дефект у вигляді відмови чи страху мовленнєвого спілкування.

Локалізація

Місце розвитку патологічного процесу.

Локалізація функції

Зв'язок фізіологічних і психічних функцій з роботою певних ділянок кори головного мозку.

Локальний

Місцевий, обмежений певною областю лігтями-піг.