Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Корелятивні звуки

Опозиційні; два ряди фонем попарно протиставлені один одному, характерні наявністю загальної диференціальної ознаки (кореляція приголосних за м'якістю - твердістю і т.п.).