Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Дефектологія

Наука про закономірності розвитку, виховання та навчання дітей, які мають фізичні та психічні недоліки. В процесі розвитк Д. виділились самостійні області: сурдопеддагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, та логопедія.