Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Графема

(від грц. grapho — пишу)- найдрібніша основна структурна смислорозрізнювальна одиниця письмової мови, що відповідає фонемі в усній мові. Система Г. певної писемності утворює алфавіт цієї писемності. Від Г. слід відрізняти літеру (букву), що відповідає певному звуку мови і графічне поєднання (тобто сукупність букв), регулярно використовуване в даній писемності для позначення тієї або іншої фонеми (напр. "йо, ьо").