Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Вібрант

(лат.vibro - дриожати) - дрижачий звук

Відображене мовлення

Повторене за ким-небудь

Вербалізм

(від лат. verbalis — словесний) - психологічний синдром, що складається в дошкільному віці і характеризується різким переважанням розвитку вербальної сфери (усній, а іноді і письмовій мові, словесної пам'яті) над іншими сторонами психічного розвитку дитини.

Вербальний

(Лат. verbalis - словесний) - термін, який застосовується для позначення знаків, слів і процесів оперування знаками, словами.

Вербально-комунікативні методи

Група психологічних і, зокрема, психодіагностичних методів на основі мовного (усного або письмового) спілкування. Дослідження, що застосовує ці методи, здійснюється через вербальне спілкування. Вербально-комунікативні методи можуть використовуватися в різних цілях - психотерапевтичних, діагностичних, експериментальних і ін

Верніке центр

(Сенсорна мовна зона) - зона кори головного мозку, що бере участь в роботі з інформацією, пов'язаною з мовою. Розташована в задньому відділі верхньої скроневої звивини домінантної (частіше лівої) півкулі мозку. Згідно карти полів Бродмана визначені як Поле 39 - ангулярний звивина, частина зони Верніке (центр зорового аналізатора письмової мови). Поле 40 - крайова звивина, частина зони Верніке (руховий аналізатор складних професійних, трудових і побутових навичок).

Вимова

Фонетичне оформлення мовлення та одночасно комплекс мовнорухових навиків, якими воно визначається. Сюди відносяться навики моторного дихання, голосоутворення, відтворення звуків та їх поєднань, словесний наголос та фразова інтонація з усіма її засобами, дотримання норм орфоепії.

Висота звука

Частота коливань голосових зв'язок.

Вищі психічні функції

Складнісистемні психічні процеси, Що формуються за життя, соціальні за своїм походженням, опосередковані за психологічною будовою, довільні за способом своєї реалізації.

Внутрішнє мовлення

Різні види використання мовних значень поза процесом реальної комунікації типу внутрішнього промовляння ("мовлення про себе"): а) те, що зберігає структуру зовнішнього моалення, але позбавленек фонації й типове для вирішення мисленнєвих завдань в ускладнених умовах; б) власне В.м., коли воно ввиступає як засібмислення; в) структурне програмування (задум, програма мовленнєвоговисловлювання).

Вокалізм

Система голосових фонем мови та їх властивості.

Втома

Стан після фізичного та розумового навантаження.

Вуздечка коротка

Вроджений дефект, який полягає у вкороченні так званої вуздечки язика (під'язикової зв'язки). При такому дефекті рухи можуть бути утруднені.