Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Брадіфазія

(від грец. Bradys -. повільний і phasis - мова) - загальна назва, що охоплює різні прояви сповільненої мови.