Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Брадіпраксія

(від грец. Bradys - повільний і praxis - дія) - уповільнення темпу цілеспрямованих дій, прояв брадикінезії.