Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Білінгвізм

Двомвність. Сукупність умінь людини спілкуватися двома різними мовами у межах одного мовного середовища чи колективу.

Білабіальний

(від лат. бі-дві, (labium-губа )Губно-губний приголосний звук, що утаорюєтьсязближенням або змиканням обох губ (напр., б, п, м).

Баттаризм

(від фр. battre - бити, ударяти) - Порушення мови, при якому, як і при тахілаліі, слова вимовляються в надмірно швидкому темпі, і супроводжуються нечіткістю артикуляції, "проковтуванням" закінчень. В результаті мова стає дуже нерозбірливою. Б. часто супроводжує невропатії як один із проявів підвищеної збудливості.

Безумовні рефлекси

Це вроджені реакції організму у відповідь на вплив подразників. Вони спадкові, сформовані ще до моменту народження дитини.

Брадікінезія

(від грец. Bradys - повільний і kinesis - рух) - патологічна сповільненість рухів при збереженій м'язовій системі. Часто виникає внаслідок перенесеного енцефаліту.

Браділалія

Патологічно повільний темп мовлення

Браділексія

(від грец Bradys - повільний і lexis - мова, слово) - уповільнення темпу мови, прояв брадикінезії.

Браділогія

(від грец. Bradys -. повільний і logos - слово, мова, розум) - утруднення й уповільнення протікання асоціативних процесів (мислення, мови).

Брадіпраксія

(від грец. Bradys - повільний і praxis - дія) - уповільнення темпу цілеспрямованих дій, прояв брадикінезії.

Брадіфазія

(від грец. Bradys -. повільний і phasis - мова) - загальна назва, що охоплює різні прояви сповільненої мови.

Брадіфразія

(від грецю Bradys - повільний phrasis - вираз) - патологічна уповільнення мовлення. Виникає внаслідок порушення балансу нервових процесів (переважання гальмування над збудженням). Мова логопатів, які страждають Б. відрізняється нечіткою артикуляцією, розтягуванням голосних. Тривалі висловлювання затруднені через підвищену стомлюваність. Частіше зустрічається при різних нервових захворюваннях і олігофренії. Усунення Б. можливе за рахунок логопедичних вправ з корекції мовних рухів, а також медичних заходів за призначенням психоневролога.

Брадіфренія

(від грец. bradys — медленный phren — ум, розум) - загальне уповільнення протікання психічних процесів.

Бродмана поля

В 1909 році К. Бродман, (нім. психіатр) опублікував "карту полів" де визначив 52 ділянки кори головонго мозку, які відрізняються між собою будовою нервових клітин; різні поля зв'язані з різними функціями роботи головного мозку.

Брока центр

Центр моторного мовлення, розміщений у задній частині лобової звивинилівої півкулі. Являє собою кінетико-моторний вербальний аналізатор, в якому переробляється насамперед пропріоцептивна інформація. На карті полів Бродмана зазначений як Поле 44. Названий по імені французького антрополога і хірурга Поля Брока, який відкрив його в 1865 році.