Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Апраксія

(apraxia; а- + грец. praxis дія) Порушення здатності виконувати цілеспрямовані рухи в результаті ураження вищих відділів кори головногомозку. Виділяють такі види: амнестична, графічна, кінестетична, кінетична, ороальна, регуляторна, конструктвно-просторова