Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Page:  1 2 3 Next »
Термін Визначення
Абрис

(нім. Abri — креслення) Абрис (слова) це ритмико - мелодійний, фонетичне не чіткий малюнок слова, який зберігається в слухо-мовленнєвій пам'яті.

Автоматизація

Перетворення свідомої дії при багаторазовому її повторенні в автоматичну (здійснену без участі свідомості).

Автоматизм

Здатність організму людини здійснювати дії без свідомого регулювання. (Поділяють на кінестетичний, оральний, психічний, мовленнєво-руховий.)

Автоматизовані мовленнєві ряди

Мовленнєві дії, реалізовані без участі свідомості.

Агнатія

Вроджена відсутність нижньої щелепи.

Агнозія

Порушення різних видів сприймання, що виникає за певних уражень мозку. (Розрізняють на зорову, тактильну, слухову.)

Агоністи

Співдружні м'язи, які приймають участь у здійсненні рухів.

Аграматизм

Порушення розуміння (імпресивний) і вживання (експресивний) граматичних засобів мови.

Аграфія

Неможливість оволодіння процесом письма. Це порушення психологічних процесів, які забезпечують закономірний зв'язок звукового й писемного аспектів мовленнєвої діяльності, призводить до до повної нездатності оволодіти процесом письма, або до втрати цієї навички. При "аграфії" (дисграфії) спостерігається відсутніть асоціативного зв'язку "фонема-графема".

Адаптація

пристосування організму до умов існування.

Акалькулія

Неможливість рахувати, виконувати лічильні операції при збереженому мовленні.

Акустичний

Слуховий

Алалія

(грец. а — без і лалія — розмова) Відсутність або недорозвиток мовлення внаслідок органічного ураження мовних центрів кори головного мозку у внутріутробному або ранньому періоді розвитку дитини. Розрізняють моторні та сенсорні алалії.

Алексія

(грец. а — не і лексія — вимовляю) Неможливість або (дилекія) часткове порушення процесу читання внаслідок локального ураження головного мозку;(найчастіше — розуміти написані слова й літери, так звана словесна сліпота).

Альвеолярний

Приголосний звук, при вимові якого язик торкається піднебіння біля альвеол.

Page:  1 2 3 Next »