Ви знаходитеся: Домашня Глосарій

Термінологічний словник логопедії

Page:  1 2 Next »
Термін Визначення
Ідіотія

Найбільш глибокий ступінь олігофренії. В виражених випадках інстинкти, примітивні реакції повністю відсутні. Мовлення не розвинене, хворі можуть видавати лише нечленороздільні звуки. Здатність ходити з'являється пізно, рухи незграбні, малокоординовані, часто спостерігаються стереотипні покачування, згинання тулуба, повороти голови та ін. в одних випадках переважає апатія, в'ялість, в інших - неадекватний плач, гнів, злість.

Імітація

Слухове або зорове наслідування.

Імбецильність

Середній ступінь олігофренії. Хворі можуть говорити, розуміти жести та звернені до них слова; їм можуть бути привиті елементарні трудові навики. Однак словниковий запас обмежений десятками слів; працювати можуть лише під наглядом інструкторів.

Імпресивне мовлення

Сприймання, розуміння мовлення.

Імпресившій аграматизм

Порушення розуміння граматичних засобів мови.

Ініціальний

Початковий, первинний.

Інверсія

Зворотній порядок слів.

Іннервація

Забезпечення органів і тканин нервами (здатність передавання імпульсів від кори головного мозку до периферії та у зворотньому напрямку).

Інсульт

Гостре порушення мозкового кровообігу.

Інтеграція

Процес і результат взаємодії елементів (із заданими властивостями), що супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням і зміцненням істотних зв’язків між ними на основі достатньої підстави, в результаті чого формується інтегрований об’єкт (система) з якісно новими властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів.

Інтелект

Пізнавальна діяльність людини, мислення.

Інтенція

Конкретний намір, напрям психічної активності людини на будь-який об'єкт.

Інтеріоризація

Поступовий перехід від зовнішніх схем і опор до внутрішнього планування дій.

Інтердентальний

Міжзубний звук.

Інфантилізм

Відсталість розвитку; збереження в дорослому віці станів фізичної будови чи поведінки, характерних дитячому віці.

Page:  1 2 Next »