Ви знаходитеся: Домашня Фонематика логопедична робота з дітьми...Логопед Когектолог

логопедична робота з дітьми...Логопед Когектолог

назва

Повноцінна мова дитини є необхідною умовою  навчання дитинни в школі. Це загальновідома аксіома. Тому дуже важливо вирішити докладно підготувати  дитину ще до того, як вона стане учнем у школі. Крім того, необхідно пам'ятати, що якраз у віці 5-6 років мова дитини розвивається найбільш інтенсивно, а головне, дитина вправно займається та піддається корекції з боку фахівців.

У роботі логопеда з здітьми, та логопедичній корекційній роботі, логопеди з логопедичної онлайн служби приділяють особливу увагу грамотності висловлювання  малюка. Причинами неякісних висловлювань дитини можуть бути різні чинники.  В цій логопедичній статі ми докладно розповімо про логопедичну роботу з дитиною. основні чинники виникнення різновиду  дитячих порушень та логопедичну роботу над дефектами мовлення. Якщо не брати до уваги роботу артикуляційного апарату, то в роботі з дитиною логопеди розрізняють такі види порушень звуковимови:
– заміна звуків - фонематичне порушення;
– спотворення звуків - фонетичне порушення.
Підготовка грамотного висловлювання та корекція мовлення дитини це щоденна робота. Корекційна система логопедичних вправ, докладно розроблена  логопедами онлайн служби передбачає виправлення усіх перерахованих  порушень за короткий термін. У онлайн роботі з дітьми логопеди використовують альтернативну систему учбово-методичних заходів, що стають вдвічі ефективніші за умов  телеприсутності логопеда.
Які основні причини фонетико-фонематичних порушень. Та логопедична робота з дитиною-логопатом.

Найбільш поширена причина вад мовлення у дошкільників - неправильне виховання та безграмотність мови в сім'ї  дитини. Іноді дорослі, підлаштовуючись під мову дитини, протягом довгого часу "сюсюкають" з нею. В результаті у дитини притуплюється робота мовного центру та ряду нейронів головногу мозку, і як наслідок надовго затримується розвиток звуковимови. В той час логопеди з онлайн служби готуючи дитину до школи постійно вдосконалюють її мовлення та слідкують за правильністю дитячих висловів.  У логопедичній роботі з дитиною та корекційному навчанні розрізняють ряд  мовних порушень. Припустим фонетико-фонематичні порушення можуть виникнути і в результаті наслідування не грамотного мовлення. Надзвичайно шкідливе постійне спілкування дитини з іншими малолітніми дітьми, у яких ще не сформувалася правильна звуковимова. Але у випадку роботи з мішаними групами дітей різного віку логопеди  з логопедичної онлайн служби у своїй роботі онлайн докладно використовують зворотній принцип грамотного висловлювання. Діти молодшого дошкільного віку які вправно вимовляють усі звуки в словах подають приклад грамотності висловлювань іншим.

Погано відображається на мові дітей і двомовність в родині. Розмовляючи на різних мовах, дитина дошкільного віку часто переносить особливості звуковимови однієї мови на іншу. Часто причиною фонетико-фонематичних порушень у дітей є так звана педагогічна занедбаність, коли дорослі зовсім не звертають увагу на грамотність звуковимови дитини, не виправляють помилки, не дають їй зразок чіткої і правильної звуковимови. Інакше кажучи, мова дитини не піддається необхідному планомірному впливу дорослих, що гальмує роботу мовних центрів та розвиток промовляючих навичок.

Необхідно також врахувати, що фонетико-фонематичні порушення мови сприяють розвитку цілого ряду ускладнень у роботі мозку. І можуть викликати інші недоліки усної і писемної мови дитини. Як це відбувається?
Відомо, що в процесі мовлення при вимові звуків виникають кінестетичні відчуття від роботи органів артикуляційного апарату. Імпульси від цих кінестетичних подразників ідуть до кори головного мозку. Якраз ці кінестетичні подразники відіграють вирішальну роль у роботі мовного центру та формуванні фонематичного сприймання вцілому. Цілком зрозуміло, що при дефекті звуковимови ідуть спотворені імпульси в кору головного мозку. Таким чином, не відбувається і повноцінного розвитку фонематичного сприймання або фонематичного слуху.

Порушення фонематичного сприймання мови приводить до того, що дитина не сприймає на слух (не диференціює близькі за звучанням або подібні за артикуляцією звуки мови). Дитячий словник не поповнюється тими словами, в склад яких входять важкі для розрізняння звуки. А далі без відповідно проведеної логопедичної роботи з  дитиною з"являються ризики безграмотності. В майбутньому дитина починає відставати від  вікової норми. З цієї ж причини не формується в належній міріі граматична сторона мови. Зрозуміло, що при недоліках фонематичного сприймання багато прийменників або ненаголошені закінчення слів для дитини залишаються "невловимими". Іншими словами, в результаті фонетико-фонематичних порушень виникають порушення фонематичного сприймання, які в результаті приводять до не різко вираженого загального недорозвитку мови. А ця проблема без додаткової логопедичної підготовки та роботи логопеда обов'язково приведе в майбутньому до порушень читання і письма.

Ось які серйозні наслідки в деяких випадках можуть викликати фонетико-фонематичні порушення. Тому перед вступом до школи майбутній школяр повинен обов'язково отримати необхідну підготовку від логопеда