Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev ... 15 16 17 18 19... Next »
Термін Визначення
Синдром

Сукупність ознак (симптомів).

Синтагма

Синтаксична інтонаційно-змістовна одиниця.

Синтагматичні відношення

Сукцесивно, лінійно організована одиниця, в якій зміст пов'язаний за принципом «і - і»: наприклад, прийменник може стояти лише перед іменником, прислівник пов'язаний із дієсловом; іншим прикладом може бути тверда послідовність звуків у слові, слів у пісні.

Ситуативний

Обумовлений даною ситуацією.

Скандоване мовлення

Мовлення по складах, порушення ритму мовлення.

Складний (комбінований) дефект

Дефект, за якого простежуються певні зв'язки, наприклад, мовленнєва й зорова недостатність та інші сполучення.

Словник активний

Запас слів, якими людина постійно користується у власному мовленні.

Словник пасивний

Запас слів, які розуміє людина.

Слухова агнозія

Нездатність розрізняти звуки мовлення, впізнавати предмети й явища за характерними для них ознаками.

Слуховий аналізатор

Складається із рецептора (вуха), нервових шляхів (слухові нерви), нервових центрів у корі великих півкуль головного мозку.

Соматичний

Тілесний.

Спистичність

Гіперфункція м'язів.

Стафілорафія

Оперативне закриття щілини м'якого піднебіння. Судоми - мимовільні скорочення м'язів. Розрізняють тонічні та клонічні судоми.

Сукцесивиий

Аналіз (і синтез), реалізований частинами (послідовний), а не цілісно.

Сурдопедагогіка

Наука про виховання та навчання осіб із порушенням слуху.

Page:  « Prev ... 15 16 17 18 19... Next »