Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev ... 13 14 15 16 17... Next »
Термін Визначення
Прогенія

Неправильний прикус нижньої щелепи.

Прогнатія

Виступ верхньої щелепи, дефект будови артикуляційного апарату.

Проприоцептивні рецептори (відчуття)

Рецептори, які розташовані у м'язах та зв'язках, і дають інформацію про рухи й положення тіла в просторі.

Просодія

Інтонаційний, мелодійний компонент мовлення.

Психічна (у тому числі й мовленнєва) сис

Складні зв'язки, що виникають між окремими функціями в процесі розвитку.

Психотерапія

Лікування психічним впливом.

Реабілітація

Система заходів, спрямованих на включення дитини в соціальне середовище.

Регенерація

Процес відновлення попереднього стану, відновлення організмом втрачених органів, тканин.

Редублікація - повторення.

Повторення.

Резонатор

Приспособлення, яке служить для підсилення звука. Релаксація — розслаблення, зниження тонусу скелетної мускулатури. Респіраторний - дихальний.

Рефлекс

Реакція живого організму на зовнішнє подразнення, яка відбувається за участю центральної нервової системи.

Рецептивне мовлення

Розуміння мовлення інших людей (імпресивне мовлення).

Рецептори

Периферичні нервові утворення різних органів відчуттів - сприймаюча частина аналізатора.

Ринолалія

Порушення тембру голосу й звуковимови, зумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.

Ритміка

Система фізичних вправ, побудованих на основі зв'язку рухів із музикою.

Page:  « Prev ... 13 14 15 16 17... Next »