Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev ... 12 13 14 15 16... Next »
Термін Визначення
Паралалія

Розлад вимови, при якому неправильно вимовлена фонема замінюється іншою фонемою, яка існує в даній мові. Розрізняють параротацизм, парасигматизм і т.п.

Паралексія

Мовлення при читанні вголос, яке характеризується перестановкою та заміною букв чи складів. Зазвичай спостерігається при афазії.

Парафазія

Порушення мовленнєвого висловлювання, що виявляється в неправильному вживанні звуків (літеральна) або слів (вербальна) в усному і писемному мовленні.

Парез

Послаблення довільних рухів внаслідок порушення іннервації м'яза (групи м'язів).

Патогенез

Розділ патології, що вивчає механізми виникнення й розвитку хвороб.

Пдзотонічні рефлекси

Вроджені рефлекси, що виявляються у зміні пози й м'язового тонусу залежно від положення голови.

Персевераиія

Патологічне повторення або наполегливе відтворення якої-небудь дії або складу, слова. В основі П. лежать процеси, пов'язані із запізнюванням сигналу про припинення дії.

Письмо

Складна форма мовної діяльності, яка проявляється в автоматизованих рухах руки в процесі перекладу усного мовлення на письмове.

Полілогічне мовлення

Вміння дитини спілкуватися одночасно з кількома людьми

Полтерн (спотикання)

Патологічно прискорене мовлення з наявністю переривчастого темпу мовлення не судомного характеру.

Порушення голосу

Відсутність або розлад фонацій внаслідок порушень у голосотворному апараті.

Порушення мовленнєвого розвитку

Група різних видів відхилень у розвитку мови, що мають різну етіологію, патогенез, ступінь виразності. У разі П.м.р. порушується процес мовленнєвого розвитку, виявляються невідповідності нормальному онтогенезу, відставання в темпі.

Порушення мовного розвитку

Група різних видів відхилень у розвитку мовлення, що мають різну етиологію, патогенез, ступінь вираженості.

Постановка звука

Викликання правильної артикуляції звука, початок формування звукопромовляючих навиків.

Пренатальний

Відноситься до періоду перед народженням.

Page:  « Prev ... 12 13 14 15 16... Next »