Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev ... 10 11 12 13 14... Next »
Термін Визначення
Мутаційний період

Час, на протязі якого відбувається перехід дитячого голосу на дорослий; це явище ізіологічне і спостерігається у віці 13-15 років.

Мутація

Зміна глосу в період статевого дозрівання у зв'язку з інтенсивним ростом гортані.

Мутація голосу

Зміна голосу, що настає в результаті вікових змін у голосовому апараті (13-15 років).

Мутизм

Припинення мовленнєвого спілкування з оточенням внаслідок психічної травми. М. носить тимчасовий характер та відноситься до групи невротичних реакцій.

Назальний

Носовий.

Невропатія

Конституціональна нервовість (підвищена збудливість нервової системи).

Негативізм

Невмотивований опір впливу оточуючих. Мовленнєвий Н. - наполеглива відмова від спілкування.

Недорозвиток мовлення

Якісно низький рівень сформованості порівняно з нормою тієї або іншої мовленнєвої функції чи мовної системи в цілому.

Нейролінгвістика

Наукова дисципліна, яка вивчає мозкові механізми мовленнєвої діяльності й ті зміни в мовленнєвих процесах, які виникають при локальних ураженнях головного мозку.

Нейрон

Нервова клітина з відростками (дендритами й аксоном). Нейрони поділяють на аферентні, що несуть імпульси до центру, еферентні, що несуть інформацію від центру до периферії, і вставні, в яких відбувається попереднє перероблення імпульсів.

Нейропсихологія

Розділ психології, який вивчає зв'язок психічних процесів з певними системами головного мозку.

Нейрофізіологія

Розділ фізіології, який вивчає механізми діяльності ЦНС і процеси переробки в ній інформації

Номінативна функція мовлення

Одна із функцій повідомлення - функція називання. Слова використовуються для називання предметів, явищ, дій.

Норма мовна

Сукупність загальновживаних мовних засобів, правила їх відбору і використання, які визначаються суспільством найбільш придатними в конкретний історичний період.

Об'єкт логопедії

Конкретна людина або особа з мовленнєвим порушенням.

Page:  « Prev ... 10 11 12 13 14... Next »