Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  « Prev ... 9 10 11 12 13... Next »
Термін Визначення
Макроглосія

Дифузне збільшення. Це збільшення тканин язика, яке може охопити увесь орган або якусь його частину: кінчик, спинку чи бічні поверхні. Язик виступає ззовні, на ньому відзначаються відбитки зубів. Мовлення утруднене. В результаті розвивається деформація зубощелепної системи. М. зустрічається у новонароджених, рідко у дітей більш старшого віку. Лікується хірургічним втручанням.

Мова

Система знаків, яка служить засобом людського спілкування, способом передачі інформації від покоління до покоління.

Мовленнєвий апарат

Система органів, які приймають участь в утворенні звуків мовлення. Розрізняють периферичний та центральний відділи мовленнєвого апарату.

Мовлення

Сформована історично в процесі діяльності людей форма спілкування.

Мовна діяльність

Сукупність психофізіологічних дій організму і розуміння мови, або породження її в усній чи писемній формі. Мовна діяльність пов'язана з психічною діяльністю особистості, з розвитком її інтелекту й емоцій (почуттів). Типи мовної діяльності: говоріння, письмо, слухання, читання. Синонімічний ряд: мовленнєва діяльність, комунікативна діяльність, словотворча діяльність, номінативна діяльність, мовна поведінка.

Модуляція голосу

Зміна висоти голосу, пов'язана з інтонацією.

Мозаїка кори головного мозку

Складна сітка нервових клітин кори головного мозку, частина якого знаходиться в стані збудження, інша частина - гальмування; таким чином виходить мозаїка збуджених і агальмованих пунктів КГМ. Мозаїка надзвичайно рухлива, постійно змінюється та утворює нові зв'язки.

Монологічне мовлення

Вміння дитини самостійно складати зв'язну розповідь

Монопарез

Парез однієї кінцівки.

Моноплегія

Параліч однієї кінцівки.

Моовне чуття

Вироблена мовною практикою здатність мовця орієнтуватися у мовних явищах, наче вибираючи ті нормативні мовні елементи, які найбільшою мірою відповідають завданням й умовам комунікації. інтуїтивно,

Морфема

Мінімальна значуща частина слова, сукупність морфів, які мають однакове значення й ряд інших спільних ознак.

Морфологічний принцип письма

Написання є не прямим відтворенням почутого, а результатом певної аналітико- синтетичної обробки морфологічного складу слова.

Моторика

Система рухових реакцій людини чи тварини.

Моторна алалія

Системний недорозвиток експресивного мовлення органічного характеру, обумовлений сформованістю мовленнєвих операцій (процесу формування висловлювань) при відносному збереженні смислових та сенсо-моторних операцій.

Page:  « Prev ... 9 10 11 12 13... Next »