Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Фактор ризику

Різні умови зовнішньої або внутрішньої сфери організму, що сприяють розвитку патологічних станів.

Фонастенія

Порушення функції голосотворення без видимих органічних змін у голосовому апараті.

Фонація

Голосотворення. В педагогічній практиці доводиться зустрічатися з порушенням фонації - від легкої хрипоти до повної відсутності голосу.

Фонематичне сприймання

Спеціальні розумові дії за диференціації фонем і встановлення звукової структури слова.

Фонематичне сприйняття

Спеціальні розумові дії з диференціації фонем та встановлення звукової структури слова.

Фонематичний аналіз і синтез

Розумові дії з аналізу або синтезу звукової структури слова.

Фонематичний слух

Тонкий систематизований слух, що має здатність здійснювати операції розрізнення і вирізнення (розпізнавання) фонем, які складають звукову оболонку слова.

Фонетико - фонематичний недорозвиток мов

Порушення процесу формування промовляючої системи мови у дітей із різними мовленнєвими порушеннями внаслідок дефектів сприймання й вимови фонем.

Фонопедія

Комплекс педагогічних впливів, спрямованих на активізацію й координацію нервово - м'язового апарату гортані, корекцію дихання й особистості, що навчається.

Функціональний

Дієвий, виконуючий певні функції.

ФФНМ

Фонетико - фонематичний недорозвиток мовлення