Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  1 2 Next »
Термін Визначення
Сінкінезії

Супутні рухи пальців рук, що виникають мимовільно під час руху язика.

Салівація

Надмірне слиновиділення.

Сенсомоторний

Чуттєво (сприймання) - рухливий.

Сенсорна алалія

Системна вада органічного характеру, при якій порушується робота мовно-слухового аналізатора.

Сенсорний

Чуттєвий (протилежний - моторний, руховий).

Сигматизм

Недолік вимови свистячих і шиплячих звуків.

Сила голосу

Залежить від інтенсивності амплітуди коливання голосових складок

Симптом

Ознака.

Симультанний

Аналіз і синтез, ідо мають певний цілісний (одночасний) характер.

Синапс

Спеціальне утворення, що здійснює зв'язок між нервовими клітинами.

Синдром

Сукупність ознак (симптомів).

Синтагма

Синтаксична інтонаційно-змістовна одиниця.

Синтагматичні відношення

Сукцесивно, лінійно організована одиниця, в якій зміст пов'язаний за принципом «і - і»: наприклад, прийменник може стояти лише перед іменником, прислівник пов'язаний із дієсловом; іншим прикладом може бути тверда послідовність звуків у слові, слів у пісні.

Ситуативний

Обумовлений даною ситуацією.

Скандоване мовлення

Мовлення по складах, порушення ритму мовлення.

Page:  1 2 Next »