Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Реабілітація

Система заходів, спрямованих на включення дитини в соціальне середовище.

Регенерація

Процес відновлення попереднього стану, відновлення організмом втрачених органів, тканин.

Редублікація - повторення.

Повторення.

Резонатор

Приспособлення, яке служить для підсилення звука. Релаксація — розслаблення, зниження тонусу скелетної мускулатури. Респіраторний - дихальний.

Рефлекс

Реакція живого організму на зовнішнє подразнення, яка відбувається за участю центральної нервової системи.

Рецептивне мовлення

Розуміння мовлення інших людей (імпресивне мовлення).

Рецептори

Периферичні нервові утворення різних органів відчуттів - сприймаюча частина аналізатора.

Ринолалія

Порушення тембру голосу й звуковимови, зумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.

Ритміка

Система фізичних вправ, побудованих на основі зв'язку рухів із музикою.

Розлад мовлення

Втрата мовленнєвих навиків і комунікативних умінь внаслідок локальних уражень мозку.

Розумова відсталість

Стійке, виражене, незворотне порушення інтелектуальної сфери (особливо мислення) внаслідок органічного ураження мозку.

Розщепленім (незрощення) губи

Аномалія будови губ (зазвичай верхньої). Часто супроводжується розщепленням піднебіння.

Розщеплення піднебіння

Аномалія будови твердого чи м'якого піднебіння. Є причиною відкритої ринолалії.

Ротацизм

Неправильна вимова звуків [р], [р'].