Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Термін Визначення
Кінезіологічні вправи

Система вправ, які поліпшують розумову діяльність, синхронізують роботу півкуль, покращують психічні процеси

Кінестетичні відчуття

Відчуття положення та рухів органів, які приймають участь у мовотворенні.

Каппацим

Недолік вимови звуків [к],[к'].

Катамнез

Відомості про хворого після виздоровлення.

Клонічна судома

Швидкі короткочасні скорочення й розслаблення м'язів.

Компенсація

Складний, багатоаспектний процес перебудови психічних функцій у разі порушення або втрати будь-яких функцій організму.

Комунікативна функція мовлення

Функція спілкування.

Контамінація

Помилкове відтворення слів, що полягає в поєднанні в одне слово складів, що відносяться до різних слів.

Корекція

Система педагогічних заходів, спрямованих на подолання чи послаблення недоліків психічного чи фізичного розвитку аномальних дітей.

Корекція порушень мовлення

Виправлення недоліків мовлення.

Корелятивні звуки

Опозиційні; два ряди фонем попарно протиставлені один одному, характерні наявністю загальної диференціальної ознаки (кореляція приголосних за м'якістю - твердістю і т.п.).