Ви знаходитеся: Домашня

Термінологічний словник логопедії

Page:  1 2 Next »
Термін Визначення
Діалогічне мовлення

Вміння дитини підтримувати бесіду, діалог з іншою людиною

Дактилологія

(грец. — палець + — вчення)- дактильне мовлення - ручна азбука, яка використовується для заміни усного мовлення при спілкуванні глухих людей між собою.

Девіація

(лат. de - від, via - шлях) - відхилення, при якому зміни в розвитку чи будови певного органа, що відбуваються на середніх стадіях його формування, призводять до відхилень у будові цілого органа дорослого організму.

Декомпенсація

(від лат. de… — відсутність, і compensatio — урівноваження, відшкодування)- порушення нормального функціонування окремого органу, системи органів або всього організму, що наступає внаслідок вичерпання можливостей або порушення роботи пристосувальних механізмів.

Делабіалізація

Втрата, огублення, зміна в артикуляції звука в сторону виключення участі губ.

Деменція

(лат. dementia)- стійке, виражене незворотнє порушення інтелектуальної сфери (особливо мовлення) внаслідок органічного ураження мозку після 3-х років.

Денталабіальний

Губно-зубний звук

Дентальний

Зубний, призубний (спосіб утворення звука).

Дефект розвику

Фізичний чи механічний недолік, який викликає порушення нормального розвитку дитини.

Дефектологія

Наука про закономірності розвитку, виховання та навчання дітей, які мають фізичні та психічні недоліки. В процесі розвитк Д. виділились самостійні області: сурдопеддагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, та логопедія.

Дизартрія

Порушення звуковимови, зумовлене недостатністю іннервації мовного аппарату.

Динамічний стереотип

Відносно стала система умовних рефлексів, які виробляються в результаті багаточисельного впливу умовних сигналів і які проходять у певному порядку. Це стійка система умовних і безумовних рефлексів.

Дисграфія

Часткове специфічне порушення письма, обумовлене несформованістю вищих психічних функцій.

Дискінезія

Розлад координованих рухів.

Дислалія

Порушення звуковимови при нормальному слуху і збереженій іннервації мовного апарату.

Page:  1 2 Next »